English

Impello-analysen 2022 er her! Sjekk status og utvikling for teknologibransjen i Trondheimsregionen.
Karabingruppen og Azets danner et av Norges største rådgivnings- og teknologimiljøer når selskapene nå slår seg sammen. Med til sammen 250 rådgivere får gruppen et styrket fundament for å bistå både eksisterende og nye kunder i hele Norge.
Impello inngår i Karabingruppen og blir dermed en del av Azets-familien. Impello fortsetter som et selvstendig selskap, og vi vil fortsette med å levere kompetanse og tjenester innen strategi, finans og M&A.
For Impello betyr oppkjøpet fra Azets at vi får enda flere dyktige kolleger, tilgang til nye spennende kunder og prosjekter, og ikke minst en eier med store ambisjoner og finansielle muskler til videre vekst. Det er inspirerende!
Første steg i samarbeidet er at Impello nå etablerer kontor i Oslo, med fokus på M&A.
Sjekk status og utviklingstrekk for teknologibransjen i Trondheimsregionen.

Tjenester og fagområder

Strategisk rådgivning
Finansiell rådgivning
M&A
Kartlegging av mikroelektronikk- og kommunikasjonsteknologiselskaper i Trøndelag
Salg av DOGI IKT til Braathe
Salg av 50% av aksjene i nyetablert/utfisjonert eiendomsutviklingsselskap til PWS Eiendom AS
Salgs- og markedsstrategi
Sammen med vår samarbeidspartner Silverpeak har vi lansert rapporten som viser nøkkeltall om verdsettelse av børsnoterte softwareselskaper i Norden, UK, USA og Europa.

Referanser

2021: Verdivurdering
2021: Salg av utstedervirksomheten til Gjensidige
2021: Salg til Topro Industri
2021: Etablering av Store Norske Energi
2021: Financial Intelligence