Gå til innholdet

Impello utvikler, synliggjør og realiserer verdier

  • Oppkjøp_IMPELLOANALYSEN
  • Impello-Management-trøndelag-trondheim-norge-40
  • Impello-Management-trøndelag-trondheim-norge-38
  • M&A

    Impello bistår med planlegging og gjennomføring av transaksjoner relatert til  kjøp og salg av selskaper, fusjoner, kapitalanskaffelse m.v.
  • Rådgivning

    Impello bistår eiere, investorer, ledelse og gründere med å utvikle, synliggjøre og realisere verdipotensialet i selskapet eller prosjektet
  • Analyse

    Basert på vår kjennskap til Midt-Norsk industri og næringsliv gir vi jevnlig ut ulike sektoranalyser