Gå til innholdet
  • Impello-Management-trøndelag-trondheim-norge-35
  • collage
  • impello

Analyser og publikasjoner

Vi har gjennom flere år publisert Impello-analysen som tar for seg utviklingen i teknologimiljøet i Midt-Norge. I tillegg har vi utarbeidet flere bransjeanalyser og andre rapporter.
Her kan du laste ned våre analyser og rapporter

Imp
ello-analysen: Impello-analysen er en årlig analyse av utviklingen i teknologimiljøet i Trondheimsregionen (9 kommuner i Midt-Norge). Tema som dekkes er nøkkeltall, omsetning per sektor, verdiskapning og antall årsverk. Rapporten har en komplett oversikt over alle eksisterende virksomheter, oppstartsselskaper, sentrale aktører, historiske oppkjøp, m.v.

Havbruksnæringen: Analyse av havbruksnæringen i Trøndelag.

Maritim sektor: Analyse over den maritime næringen i Trøndelag.

Olje- og gassnæringen: Analyse av olje- og gassnæringen i Midt-Norge

Globalscope-rapporter: Rapporter og analyser fra det internasjonale M&A-nettverket Globalscope Partners.

Andre analyser: Andre offentlige analyser fra Impello.
Oppdatert