Gå til innholdet
  • Impello-Management-trøndelag-trondheim-norge-18
  • Forside
  • Impello-Management-trøndelag-trondheim-norge-44

Havbruk

En komplett oversikt over havbruksnæringen i Trøndelag
Analysen dekker havbruksnæringen i Sør- og Nord-Trøndelag. Rapporten gir en oversikt over sysselsetting, økonomiske nøkkeltall og verdiskaping, samt komplett liste over selskaper. Alle data er basert på offentlig tilgjengelig informasjon for perioden 2009-2016 (regnskapsdata frem til 2015).

DNB og Innovasjon Norge er samarbeidspartnere.

Fakta pr. 31.12.2016
  • 314 virksomheter (226 aksjeselskaper og 88 underavdelinger)
  • 6.488 ansatte (13 % vekst fra 2015)

Nøkkeltall pr. 31.12.2015 (siste regnskapstall)

  • 300 virksomheter (213 aksjeselskaper og 87 underavdelinger)
  • 5.741 ansatte (10 % vekst fra 2014)
  • 33,6 mrd. kr i samlet omsetning (18 % vekst)
  • 3,8 mrd. kr i samlet driftsresultat (-0,1 % vekst)
  • 7,7 mrd. kr i samlet verdiskaping (10 % vekst)

Nedlasting av «Havbruksnæringen i Trøndelag 2016»
Sammendrag (norsk)
Komplett rapport (nedlastingsside)

Oppdatert