Gå til innholdet
 • Lanseringssem2
 • Innovasjonsaktører_IMPELLOANALYSEN
 • Utviklingstrekk_IMPELLOANALYSEN

Impello-analysen

Impello-analysen gir en systematisk og faktabasert presentasjon av utviklingen i teknologimiljøet i Trondheimsregionen.

Impello-analysen viser utviklingen i teknologiselskapene Trondheimsregionen. Analysen ble publisert for første gang i 2006 og presenterer utvikling i nøkkeltall, omsetning per sektor, verdiskapning og antall årsverk. Rapporten gir en  oversikt over alle teknologiselskaper, oppstartsbedrifter, sentrale aktører i regionen, historiske oppkjøp og utvalgte statistikker. Selskapene er kartlagt gjennom ti år og Impello har således et unikt, historisk datagrunnlag.

Trondheimsregionen inkluderer kommunene Trondheim, Orkdal, Skaun, Midtre-Gauldal, Malvik, Klæbu, Rissa, Stjørdal and Leksvik. All data baserer seg på offentlige tall frem til siste avlagte regnskap, mens antall ansatte baserer seg på siste tilgjengelige data.

Samarbeidspartnere i 2016: Danske Bank, DNB, Greenway, Innovasjon Norge, Leiv Eiriksson Nyskaping, Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Nordea, NTNU, NTNU Accel, Pretor Advokat, ProVenture, Search House, SINTEF, Siva, SpareBank 1 SMN, Statoil, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheimsregionen, TrønderEnergi og Viking Venture. 

Nøkkeltall 2016

 • 640 teknologiselskaper (545 aksjeselskaper og 95 underavdelinger)
 • 79 nyetableringer i 2016
 • 11.421 ansatte
 • 21.3 MNOK I totale inntekter

  Fakta pr. 2017
 • 675* teknologiselskaper (578 aksjeselskaper og 97 underavdelinger)
 • 70*  nyetableringer
 • 11.809 ansatte
         *Estimat per januar 2018

Nedlasting av «Impello-analysen 2017»
Sammendrag (norsk) (English)
Du kan laste ned komplett analyse gratis på vår nedlastingsside
 
Oppdatert