Gå til innholdet
 • Lanseringssem2
 • Innovasjonsaktører_IMPELLOANALYSEN
 • Utviklingstrekk_IMPELLOANALYSEN

Impello-analysen

Impello-analysen gir en systematisk og faktabasert presentasjon av utviklingen i teknologimiljøet i Trondheimsregionen.

Impello-analysen viser utviklingen i teknologiselskapene Trondheimsregionen. Analysen ble publisert for første gang i 2006 og presenterer utvikling i nøkkeltall, omsetning per sektor, verdiskapning og antall årsverk. Rapporten gir en  oversikt over alle teknologiselskaper, oppstartsbedrifter, sentrale aktører i regionen, historiske oppkjøp og utvalgte statistikker. Selskapene er kartlagt gjennom ti år og Impello har således et unikt, historisk datagrunnlag.

Se analysen på www.impelloanalysen.no

Trondheimsregionen inkluderer kommunene Trondheim, Orkdal, Skaun, Midtre-Gauldal, Malvik, Klæbu, Stjørdal and Indre Fosen. All data baserer seg på offentlige tall frem til siste avlagte regnskap, mens antall ansatte baserer seg på siste tilgjengelige data.

Samarbeidspartnere i 2018: DNB, Innovasjon Norge, Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Nordea, NTNU, Pretor Advokat, ProVenture, Search House, SINTEF, SpareBank 1 SMN, Trøndelag fylkeskommune, Trondheimsregionen, Adressa og Viking Venture. 

Nøkkeltall 2017

 • 703 teknologiselskaper (602 aksjeselskaper og 101 underavdelinger)
 • 88 nyetableringer i 2017
 • 12 095 ansatte
 • 23.3 MNOK i totale inntekter

  Fakta pr. 2018
 • 750* teknologiselskaper (601 aksjeselskaper og 105 underavdelinger)
 • 87*  nyetableringer
 • 12.242 ansatte
         *Estimat per januar 2019 

Nedlasting av «Impello-analysen 2018»

Du kan laste ned komplett analyse gratis på vår nedlastingsside
 
Oppdatert