Gå til innholdet
  • boa
  • maritim
  • maritim1

Maritim

Analysen gir en komplett oversikt over den maritime næringen i Trøndelag
Rapporten dekker maritim sektor i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Analysen presenterer utvikling i nøkkeltall, omsetning per sektor, verdiskapning og antall årsverk samt en komplett oversikt over hvilke selskap som er tatt med. Alle data baserer seg på offentlige tall frem til siste avlagte regnskap, mens antall ansatte baserer seg på siste tilgjengelige data.

Partnere som bidrar til analysen er Maritimt Forum, Innovasjon Norge, Trondheim Kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim Havn, BOA, Viking Venture, Teekay Petrojarl og Menon Business Economics.

 
Nøkkeltall 2012:
- 320 selskaper (243 aksjeselskaper (AS) and 77 underavdelinger)
- 6 700 ansatte (5 % vekst)
- 15 mrd. kr i omsetning (16 % vekst)
- 5,6 mrd. kr i verdiskaping (11 % vekst).


Nedlasting av «Maritim sektor Trøndelag»
Sammendrag (norsk)
Komplett rapport (nedlastingsside)
Oppdatert