Bedrifter som implementerer bærekraftstrategier gjør det bedre enn de som ikke gjør det.

Impello styrker kompetansen innen strategi og bærekraft med ny seniorkonsulent, Julie Dahl Benum. Julie kommer fra rollen som prosjektleder i NTNU Technology Transfer AS, hvor hun blant annet har jobbet med kommersialisering av medisinsk teknologi fra St. Olavs hospital. Julie har også erfaring som konsulent fra The Boston Consulting Group i Oslo. Nå skal hun blant annet bidra til at næringslivet i Trondheim blir mer bærekraftig.

Julie er fra Trondheim og er utdannet sivilingeniør ved Industriell økonomi og teknologiledelse på NTNU. Hun skrev masteroppgaven sin om hvordan små og mellomstore norske bedrifter løser miljøutfordringer samtidig som de tjener penger.

– Verden står i dag overfor store samfunnsproblemer. Globalisering, ressursknapphet og klimaendringer, endringer i økonomiske og politiske maktforhold, teknologiske fremskritt og demografiske endringer er store trender som påvirker mennesker verden over, både i dag og i tiårene fremfor oss. Tidligere har man diskutert hvorvidt næringslivet og enkeltselskaper har samfunnsansvar utover det å tjene penger. De siste årene, og særlig etter at FN utarbeidet bærekraftmålene i 2015, har selskaper i økende grad blitt bevisst på at også de må bidra mot å nå bærekraftmålene. Flere studier viser til og med at bedrifter som implementerer bærekraftstrategier gjør det bedre økonomisk enn de som ikke gjør det, sier Julie.

Det var muligheten til å jobbe med trønderske bedrifter innen flere bransjer, samt en ung organisasjon med korte beslutningsveier som gjorde at Julie ønsket å begynne i Impello.

-Jeg er en nysgjerrig person som synes de fleste bransjer og selskap har noe interessant ved seg. I Impello får jeg bred eksponering mot ulike selskaper i ulike bransjer. I tillegg er Impello en ung bedrift med store muligheter for mye ansvar og påvirkning tidlig. Det er viktig for å utvikle meg videre som konsulent, sier Julie.

Lite kunnskap om bærekraft i næringslivet

I Impello jobber Julie med et bredt spekter av prosjekter innen forretningsutvikling og strategi. Hun har særlig interesse for utvikling av bærekraftstrategier, et område hvor mange bedriftsledere har gode intensjoner, men manglende kunnskap og kapasitet.

-I en undersøkelse gjort av Sentio Research for Sparebank 1 hvor 700 bedriftsledere i Trøndelag ble intervjuet, hadde kun 14% kjennskap til FNs bærekraftmål. Når jeg snakker med bedriftsledere er det mange som har et ønske om å bli mer bærekraftige, men få vet hvordan de skal konkretisere og operasjonalisere FNs 17 bærekraftmål. Ved å kombinere kunnskap innen generell strategiutvikling, teknologiutvikling og bærekraft, kan vi bistå selskaper med å utvikle strategier og tiltak som er spesialtilpasset deres organisasjoner og virksomhet, sier Julie.

Fritid

Når hun ikke er på jobb er det familie og trening som opptar Julie, og nå ser hun frem til hyttesommer med mange treningsturer i fjellregionen Røros.