Covid-19: En kamp mot klokken

I kjølvannet av Corona-pandemien ser vi en økonomisk krise som sprer seg i alarmerende tempo. Situasjonen er allerede kritisk for mange SMB-bedrifter.

– Dette er en svært alvorlig situasjon som rammer næringslivet hardt og setter likviditeten på prøve hos mange bedrifter. Vi ser at ledere på tvers av bransjer jobber på spreng med å få oversikt over situasjonen og for å kunne sette inn de riktige tiltakene raskt. Det er krevende for alle, men sårbarheten er spesielt stor hos de små og mellomstore bedriftene som ikke har etablerte strukturer til å møte så store omveltninger, sier Bjørnar Reitan, partner i Impello.

Summen av en virus-epidemi, kollaps i oljeprisen, usikkerhet i kapitalmarkedet og nedstenging av samfunnet treffer hardt og fra ulikt hold. Noen opplever å få store deler av inntektsgrunnlaget klippet bort over natten. Mange må snu seg raskt om til en ny arbeidshverdag med hjemmekontor og videomøter. Andre igjen må sjonglere mellom rollen som økonomisjef, lærer og forelder som følge av at skoler og barnehager er stengt.

– I disse tider er det viktig å ha god oversikt og forståelse over både inntekts- og kostnadsdriverne i bedriften, og hvor sensitiv en er for ulike endringer. God kontroll og dokumentasjon er viktig i dialog med banker og leverandører.  Videre er det viktig å ha god oversikt over de eksterne mulighetene som er der i tider med store omveltninger. Dette kan være offentlige tiltakspakker og eventuelle muligheter for konsolidering, restrukturering, oppkjøp eller lignende, sier Pål Kristian Moe, partner i Impello

Nøkkelord i tiden fremover er likviditetsstyring, dokumentasjon, god kommunikasjon med bank og eiere, og kapasitet og beredskap i nøkkelfunksjoner.

– I enhver krise ligger det også muligheter og vi i Impello ønsker å bidra til å skape oversikt, kontroll og beredskap for våre eksisterende og nye kunder, avslutter Bjørnar Reitan.

Vi kan bidra med:

  • Scenarioplanlegging – hvordan påvirker krisen oss på kort og mellomlang sikt?
  • Likviditetsstyring, analyse og rapportering.
  • Beredskap og kapasitet i kritiske økonomifunksjoner.
  • Håndtering av muligheter for konsolidering, restrukturering, oppkjøp o.l.
  • Controller og CFO for hire.