Norsk
NTNO TTO bistår med å vurdere og kommersialisere ideer basert på forskningsresultater fra NTNU og Helse Midt-Norge. De investerer i start-ups og bistår med hjelp til idéutvikling. Impellos oppgave bestod av verdsettelse av 21 porteføljeselskaper.

Caset

Sted
Trondheim
Ansatte
33
Bransje
Annen forretningsmessig tjenesteyting
Driftsinntekter 2018
70 795'

Kundeuttalelse

eks eks eks eks