Impello-analysen 2019: Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen

Årets Impello-analyse er den 15. i rekken og tar for seg de viktigste utviklingstrekkene blant teknologiselskaper i Trøndelag. Årets analyse peker på vekst i både antall ansatte, omsetning og resultat. På sektornivå er IKT fremdeles den klart størst i antall selskaper, mens marin bransje har hatt størst vekst i året som gikk.

Ifølge Administrerende direktøren i Næringsforeningen, Berit Rian, er Næringsforeningens 2025-mål om 1.000 nye teknologiselskaper og 25.000 ansatte i sektoren fortsatt godt innen rekkevidde.

Høy etableringstakt

I 2018 ble det etablert 81 nye teknologiselskaper i regionen. Den sterke trenden fortsetter altså, selv om antallet ligger under toppåret 2017.

Blant nyetableringene er blant annet Searo, som har utviklet en undervannsrobot for havbruk, olje og energisektoren, Palion Medical, som er et kirurgisk hjelpemiddel som blant annet forenkler behandling av kronisk migrene, og Flying Foil, som har utviklet en teknologi redusert energiforbruk og lengre batterirekkevidde på fartøy.

Årets vekstvinner

Hvert år kåres selskapet med størst årlig omsetningsvekst og størst gjennomsnittlig omsetningsvekst de siste fem årene. For første gang var det ett og samme selskap som tok prisen i begge kategoriene. Årets vekstvinner ble Alcatel Submarine Networks Norway AS, et selskap som utvikler sensorsystemer til olje- og gassbransjen. Alcatel ble etablert i 1985, da som en spinn-off fra SINTEF og NTNU. Over 30 år senere kan selskapet vise til en årsvekst på hele 2750% i 2018 og 84% gjennomsnittlig vekst de siste 5 årene. Til adressa forklarer Daglig leder Hilde Nakstad veksten med en stor kontrakt på sensorsystemer til Equinor og Johan Sverdrup feltet, og innsatsen til et godt team.

Scaleups – suksesshistorier og vekstutfordringer

Årets tema er scaleups, eller vekstbedrifter, og hvilke suksesskriterier som kjennetegner de som lykkes. Impello-analysen har over flere år pekt på at det til tross for et høyt antall nyetableringer er relativt få som klarer overgangen til å skalere veksten. Derfor har vi i år sett på regionens 27 vekstbedrifter og snakket med ledende aktørene, for og finne svar på hvilke trekk som kjennetegner de som har lyktes med overgangen fra oppstart til vekstfase.

Blant aktørene er Gunnar Nordseth fra vekstbedriften Signicat, som peker på verdien av å få inn kompetente og ambisiøse investorer på riktig tidspunkt som en viktig milepæl for å skalere et selskap.

Hele oversikten over suksesskriterer, årets vekstvinner og nøkkeltall for sektoren kan du lese her i den fulle analysen:

Impello-analysen 2019