Impello-analysen 2020!

Vi har lansert årets Impello-analyse som gir en oversikt over vekst og utviklingstrender blant teknologiselskaper i Trondheimsregionen. Analysen ble presentert i et digitalt seminar du kan se i opptak nedenfor.

Blant hovedfunnene i analysen vil vi trekke frem de estimerte 75 nyetableringene i sektoren i 2020. Det gir 767 teknologiselskaper i regionen ved utgangen av året. De siste årene har det blant annet blitt etablert flere nye selskaper som driver med helseteknologi og energi- og miljøteknologi i regionen.

På tross av pandemi var det omtrent like mange ansatte i sektoren ved utgangen av 2020 (12 533) som i 2019.  Det kan tyde på at teknologibransjen har vært gode på å tilpasse seg en ny hverdag, og at permitteringsordninger og offentlige støtteordninger har vært viktige.

Årets analyse viser at omsetningen i bransjen i 2019 var nesten 30 mrd. kr. I 2019 forbedret aksjeselskapene lønnsomheten med 1,2 mrd. kr i driftsresultat og 6 % i samlet driftsmargin. Alcatel er det teknologiselskapet i regionen som har hatt høyest vekst i omsetning de siste fem årene, og AquaOptima (ScaleAQ) oppnådde størst vekst fra 2018 til 2019.

Et annet viktig funn i analysen er økningen i antall scaleups fra 18 i 2018 til 28 i 2019!

Hele analysen kan du lese her. Impello har utviklet en interaktiv modell med dataene fra analysen slik at du kan dypdykke i bransjer og selskap du syns er interessante. Modellen finner du på denne siden.