Impello blir en del av Azets

Karabingruppen og Azets danner et av Norges større rådgivnings- og teknologimiljøer når selskapene nå slår seg sammen. Med til sammen 250 rådgivere får gruppen et styrket fundament for å bistå både eksisterende og nye kunder i hele Norge.

Impello inngår i Karabingruppen og blir dermed en del av Azets-familien. Impello fortsetter som selvstendig selskap, og vi vil fortsette med å levere kompetanse og tjenester innen strategi, finans og M&A.

For Impello betyr oppkjøpet fra Azets at vi får enda flere dyktige kolleger, tilgang til nye spennende kunder og prosjekter, og ikke minst en eier med store ambisjoner og finansielle muskler til videre vekst. Det er inspirerende!

Første steg i samarbeidet er at Impello nå etablerer kontor i Oslo, med fokus på M&A.

Les pressemeldingen under:

Karabingruppen blir en del av Azets og danner ekspertmiljø innen rådgivning, teknologi og forretningstjenester
Oslo/Bergen, 1. mars 2022

Dette oppkjøpet er en strategisk viktig satsning for oss, og representerer et taktskifte i bransjen. Vi styrker oss med selskaper som over tid har vist en unik evne til å skape gevinst for sine kunder. Jeg er stolt over å få Karabingruppen som en del av Azets fordi vi har en felles ambisjon om å spille våre kunder enda bedre. De er spesialister på sine felt, har høye ambisjoner og sterke relasjoner inn i en krevende bransje. Dette er verdier som gjenspeiler seg i hvordan Azets jobber og tenker, sier administrerende direktør Runar Leite i Azets Insight.

Han presiserer at de to selskapene har identifisert en rekke samarbeidsområder samt potensiale for oppbygging av nye forretningsområder. Karabingruppen vil samarbeide tett med det eksisterende rådgivermiljøet i Azets. Herunder skal vi optimalisere bruk av ressurser og dele kompetanse og erfaring. Fremover ser vi for oss flere felles satsningsområder hvor vi kan benytte og optimalisere den kompetansen som allerede finnes på tvers av selskapene. Et eksempel på dette vil være å utnytte potensialet knyttet til rådgivning og teknologi. Med sterke eiere i ryggen vil det også være gode muligheter for videre ekspansjon av dette området.  

Azets kjøper alle aksjene i Karabingruppen og de fire datterselskapene. Karabingruppen vil fortsette som en egen virksomhet – under dagens merkenavn – og vil samarbeide tett med andre virksomheter i Azets-konsernet.

Om Karabingruppen

Karabingruppen har mer enn 110 ansatte og kontorer i Bergen, Stavanger, Trondheim og Oslo. Sammen med Azets’ mer enn 1000 ansatte ved 50 lokasjoner i Norge oppnås enestående tilstedeværelse i de lokale markedene. Karabingruppen har hatt over 25 prosent årlig vekst og forventer nå en ytterligere økt veksttakt som en del av Azets.

Sammen med våre kunder har vi skapt dokumenterte verdier for 8,1 milliarder kroner siden etableringen i 2004. Når vi nå slår oss sammen med Azets som er en ressurssterk teknologileder i bransjen, får vi et enda mer solid fundament for å fortsette vår vekst og utvikling. Særlig vil sammenslåingen gjøre oss i stand til å levere større og mer komplekse prosjekter. Vi gleder oss dessuten til å rekruttere mange nye medarbeidere fremover, sier Ole Øyen, administrerende direktør i Karabingruppen.

Oppkjøpet ventes gjennomført 1. april, betinget av myndighetsgodkjenning.

Om Azets

Azets er et internasjonalt konsern som tilbyr regnskap, lønn, rådgivning og forretningstjenester. 

Våre 6 500 ansatte tilbyr en kombinasjon av digital og personlig service til over 120 000 kunder i Norden og Storbritannia. 

Azets i Norge består av selskapene Azets Insight, Azets People, Azets Document Solution og Legeregnskap og har mer enn 50 kontorer med over 1 000 ansatte og mer enn 12 000 kunder. 

Azets er en spydspiss innen digitalisering og automatisering av økonomiske prosesser og er bransjespesialister med egne team som jobber dedikert med eiendom, landbruk, kjedevirksomhet, butikk, restaurant og helsesektoren. 

Azets ble etablert som et nytt og selvstendig selskap i 2016, som et resultat av salget av BPO-divisjonen fra Visma.

Azets eies av det engelske private equity-fondet HgCapital og har en omsetning på om lag 6,2 milliarder kroner.Azets er til stede i Norge, Danmark, Sverige, Finland, Storbritannia, Estland, Litauen og Romania.