Impello går inn i Karabingruppen

Les pressemeldingen under:

Karabin utvider tjenesteporteføljen etter rekordår.

Det trondheimsbaserte rådgivningsmiljøet Impello blir en del av det raskt voksende
konsulentselskapet Karabingruppen. Karabingruppen passerte 100 millioner i omsetning i 2020,
hovedsakelig innenfor gevinstrealiseringsprosjekter. Gjennom sammenslåingen med Impello
styrkes selskapet med M&A, strategi og finansrådgivning.

– Vi har hatt god vekst i mange år, og omsatte for første gang for over 100 millioner i fjor. Med
Impello på laget får vi nye tjenesteområder, og vi bygger et enda sterkere kompetanse- og
konsulentmiljø. Vi er godt rigget for vekst og vi er klare for å konkurrere med de beste
konsulentmiljøene, sier Ole Øyen, administrerende direktør i Karabingruppen AS.

Samtalene mellom Karabingruppen og Impello handlet opprinnelig om samarbeid om prosjekter og kunder, men selskapene innså etter hvert at det fantes muligheter utover strategisk samarbeid.
Karabingruppen har en ambisjon om å vokse videre, og ser stadig etter miljø som kan styrke hele
gruppen. Impello, som er etablert i Trondheim, ønsket å utvide virksomheten både regionalt og
nasjonalt. Derfor ble partene enige om at Impello går inn i Karabingruppen med virkning fra april
2021. Den samlede virksomheten omsatte i 2020 for 125 MNOK og planlegger for vesentlig vekst
fremover.

Vinn-vinn

– Dette er perfekt vinn-vinn. Karabingruppen er godt etablert i både Bergen, Oslo, Stavanger og
Trondheim, og vi kan hjelpe Impello med å bygge seg opp i Oslo og Bergen. Videre vil Impello få
synergier fra de andre selskapene i gruppen. På andre siden ønsker Karabingruppen å vokse videre innen transaksjonsrådgivning (kjøp og salg). Vi får nå med oss et sterkt og anerkjent miljø som også er eneste norske medlemmet av det internasjonale M&A-nettverket Globalscope, sier Ole Øyen.

– Vi gleder oss veldig til å komme i gang, og vi er overbeviste om at dette blir bra både for våre
kunder og ansatte. Impello har vært et friskt og uavhengig tilskudd til konsulentmarkedet i
Trøndelag. Siden etableringen i 2005 har vi jobbet med teknologivirksomheter, forskning og
innovasjon. Vi har hatt gleden av å bistå mange toneangivende selskaper i Midt-Norge innenfor
fornybar energi, helse og IT med deres satsing og omstilling. Vi har hatt ambisjon om å ekspandere til andre byer, og denne sammenslåingen er en fantastisk mulighet til nettopp det, sier Frode Iglebæk, managing partner i Impello.

– Impello har hatt en offensiv satsning på M&A-rådgivning de siste årene, noe som har båret frukter. Som en del av Karabingruppen får vi nå mulighet til å etablere en sterk nasjonal plattform for videre satsning. Dette vil gi grunnlag for flere og større prosjekter både nasjonalt og internasjonalt i samarbeid med Globalscope, sier Bjørnar Reitan som er partner og ansvarlig for M&A.

Sterk merkevare

Impello, som nå endrer navn til Karabin Impello, har etablert en sterk merkevare og markedsposisjon i Midt-Norge. I Trondheim vil Karabingruppen med 20 ansatte bli det ledende rådgivningsmiljøet i Midt-Norge. De er allerede på jakt etter partnere og flere ansatte i Trondheim, Oslo og etter hvert Bergen. Ledelsen i Impello fortsetter som før med Frode Iglebæk og Bjørnar Reitan i spissen. Ivar Borge fra Karabingruppen går inn som styreleder.

Om Karabingruppen

Karabingruppen består av selskapene Karabin, Sans, Valent og nå også Impello. Samlet består gruppen av nærmere 100 ansatte som har fokus på forbedring og gevinstrealisering på vegne av våre kunder. Sammen med våre kunder har vi til sammen realisert dokumenterte gevinster for 7,3 milliarder kroner. Vi er til stede i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

Om Impello Management AS

Impello i Trondheim har 12 ansatte og leverer tjenester innen M&A, strategisk og finansiell
rådgivning. Impello har bred erfaring fra rådgivning innen teknologi, industri og tjenesteytende
næringer, med særlig fokus på IKT, fornybar energi og helse/medtek. Impello er norsk medlem av det internasjonale M&A-nettverket Globalscope som har partnere i 48 land.

For ytterligere informasjon:

Ole Øyen – CEO i Karabingruppen og Karabin, ole.oyen@karabin.no, tlf. 906 10 380
Frode Iglebæk – CEO i Impello, frode.iglebek@impello.no, 905 09 782