English

Impello-analysen

 Impello-analysen er en årlig analyse av utviklingen i teknologimiljøet i Trondheimsregionen (9 kommuner i Midt-Norge). Analysen tar for seg nøkkeltall, omsetning per sektor, verdiskapning og antall årsverk. Rapporten viser en komplett oversikt over alle eksisterende virksomheter, oppstartsselskaper, sentrale aktører og historiske oppkjøp.

Her kan du finne databank med nøkkeltall fra Impello-analysen 2019:
www.impelloanalysen.no

Last ned pdf-rapport fra tidligere år:

2019
2018
2017
2016
2015

Antall teknologiselskaper i Trondheimsreginonen

Antall nyetablerte teknologiselskaper i Trondheimsregionen

Antall ansatte i teknologiselskap i Trondheimsregionen

Omsetning i teknologiselskaper i Trondheimsregionen (mill.kr)