English

Impello-analysen

 Impello-analysen er en årlig analyse av utviklingen i teknologimiljøet i Trondheimsregionen (9 kommuner i Midt-Norge). Analysen tar for seg nøkkeltall, omsetning per sektor, verdiskapning og antall årsverk. Rapporten viser en komplett oversikt over alle eksisterende virksomheter, oppstartsselskaper, sentrale aktører og historiske oppkjøp.

Last ned pdf-rapport fra tidligere år:

2020
2019
2018
2017
2016
2015