Gå til innholdet
 • Impello-Management-trøndelag-trondheim-norge-8
 • Impello-Management-trøndelag-trondheim-norge-10
 • Oppkjøp_IMPELLOANALYSEN

M&A

Impello bistår med planlegging og gjennomføring av transaksjoner relatert til  kjøp og salg av selskaper, fusjoner, kapitalanskaffelse m.v.

Vi tilbyr tjenester til alle typer transaksjoner:

Salg av selskaper: Vi hjelper selger med å finne riktig kjøper for hele eller deler av selskapet, og bistår gjennom hele prosessen fra forberedelser til gjennomføring. Prosessen starter med å identifisere riktig strategi, tilnærming og timing, før vi kartlegger og kontakter attraktive industrielle og/eller finansielle aktører, sonderer interessen i markedet og bidrar i forhandlingsfasen for å maksimere salgsvederlaget. Videre bistår vi med verdsettelser, transaksjonsstruktur og å bygge investeringscase.

Kjøp av selskaper: Impello bistår oppdragsgiver ved kjøp av selskap gjennom hele transaksjonsprosessen. Vi har også erfaring fra "buy & build case". Vår rolle består av å være prosjektleder, identifisere targets, verdsettelse, transaksjonsstruktur, forhandlingstaktikk og andre relevante aspekter. Vårt mål er å finne riktig target og oppnå en best mulig pris og betingelser for vår klient, og jobber målrettet for å oppnå dette.

Verdsettelse og andre M&A-tjenester:

 • Fusjon/fisjon
 • Generasjonsskifte
 • MBO
 • Restrukturering og etterkjøpsintegrasjon
 • Uavhengig verdivurdering

Egenkapitalanskaffelse / refinansiering:

 • Egenkapitalanskaffelse (profesjonelle investorer, VC, PE)
 • Fremmedkapital
 • Ny finansieringsstruktur
 • Refinansiering av eksisterende avtaler

Våre klienter er:

 • Små og mellomstore vekstselskaper som er ute etter finansielle eller industrielle partnere som kan bidra med fremtidig vekst.
 • Store selskap som ønsker å kjøpe, skille ut eller selge deler av virksomheten.
 • Venture selskap og private equity firma som vurderer å kjøpe eller selge selskap.
 • Aksjonærer som ønsker å selge sine aksjer.

Internasjonalt M&A-nettverk - Globalscope Partners:

Impello er eksklusivt norsk medlem av det internasjonale M&A-nettverket Globalscope Partners. Globalscope muliggjør effektivt internasjonalt partnersøk/M&A-prosjekter. Nettverket har 57 medlemsbedrifter med mer enn 500 rådgivere i 47 land.

Globalscope webside
Oppdatert