English

Om oss

Vi er et uavhengig konsulenthus med høy kompetanse og engasjerte medarbeidere.

Impello er et uavhengig konsulenthus med høy kompetanse og engasjerte medarbeidere. Vi gir ambisiøse bedrifter retning, vekst og verdiutvikling gjennom M&A, strategisk og finansiell rådgivning. Impello har bred erfaring fra rådgivning innenfor teknologi, industri og tjenesteytende næringer, med særlig fokus på IKT, energi, sjømat og maritim.

Impello har engasjerte medarbeidere med høy utdannelse og lang erfaring fra M&A/corporate finance, bank/finans, revisjon/rådgivning og ledelse. Siden oppstarten i 2005 har vi vært involvert i mer enn 100 transaksjonsoppdrag og 700 rådgivnings- og management for hire prosjekter.

Selskapet har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor i Oslo, og er 100 % eid av de ansatte.

Medlem av Globalscope

Impello er eksklusivt norsk medlem av det internasjonale M&A-nettverket Globalscope som har partnere i 48 land over hele verden. Dette medfører at vi har et stort globalt nettverk og i økende grad arbeider med internasjonale transaksjonsprosesser (cross-border).

Nøkkeltall

300+ kunder

700+ rådgivningsoppdrag

100+ transaksjoner

55 internasjonale samarbeidspartnere i Globalscope