English

Om oss

Vi er et konsulenthus med høy kompetanse og engasjerte medarbeidere.

Impello er et konsulenthus med høy kompetanse og engasjerte medarbeidere. Vi gir ambisiøse bedrifter retning, vekst og verdiutvikling gjennom M&A, strategisk og finansiell rådgivning. Impello har bred erfaring fra rådgivning innenfor teknologi, industri og tjenesteytende næringer, med særlig fokus på IKT, energi, sjømat og maritim.

Impello har engasjerte medarbeidere med høy utdannelse og lang erfaring fra M&A/corporate finance, bank/finans, revisjon/rådgivning og ledelse. Siden oppstarten i 2005 har vi vært involvert i mer enn 100 transaksjonsoppdrag og 700 rådgivnings- og management for hire prosjekter.

Selskapet har hovedkontor i Trondheim og er en del av Karabingruppen som i mars 2022 ble en del av Azets.

Om Karabingruppen

Karabingruppen består av selskapene Karabin, Sans, Valent og Impello. Samlet består gruppen av nærmere 100 ansatte som har fokus på forbedring og gevinstrealisering på vegne av våre kunder. Sammen med våre kunder har Karabingruppen til sammen realisert dokumenterte gevinster for 7,3 milliarder kroner. Vi er til stede i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

Om Azets
Azets er et internasjonalt konsern som tilbyr regnskap, lønn, rådgivning og forretningstjenester.  Våre 6 500 ansatte tilbyr en kombinasjon av digital og personlig service til over 120 000 kunder i Norden og Storbritannia. Azets eies av det engelske private equity-fondet HgCapital og har en omsetning på om lag 6,2 milliarder kroner.  Azets er til stede i Norge, Danmark, Sverige, Finland, Storbritannia, Estland, Litauen og Romania.

https://www.karabingruppen.no/

www.azets.no

Nøkkeltall

300+ kunder

700+ rådgivningsoppdrag

100+ transaksjoner

Verdigrunnlag

I – Iherdig Vi står på for våre kunder og har høy gjennomføringsevne
M – Moderne Vi er moderne i metodikk, verktøy, arbeidsform og kommunikasjon
P – Pålitelig Vi har høy og relevant kompetanse og leverer kvalitet til avtalt tid
E – Engasjert Vi engasjerer oss i kundens sak og er modige rådgivere som tør å utfordre
L – Langsiktig Vi jobber for langsiktige relasjoner
L – Leken Vi har det gøy på jobb og har stor takhøyde
O – Objektiv Vi er faktabasert, analytisk og uavhengig