English

Om oss

Vi er et uavhengig konsulenthus med høy kompetanse og engasjerte medarbeidere.

Impello er et uavhengig konsulenthus med høy kompetanse og engasjerte medarbeidere. Vi gir ambisiøse bedrifter retning, vekst og verdiutvikling gjennom M&A, strategisk og finansiell rådgivning. Impello har bred erfaring fra rådgivning innenfor teknologi, industri og tjenesteytende næringer, med særlig fokus på IKT, energi, sjømat og maritim.

Impello har engasjerte medarbeidere med høy utdannelse og lang erfaring fra M&A/corporate finance, bank/finans, revisjon/rådgivning og ledelse. Siden oppstarten i 2005 har vi vært involvert i mer enn 100 transaksjonsoppdrag og 700 rådgivnings- og management for hire prosjekter.

Selskapet har hovedkontor i Trondheim, og er 49 % eid av de ansatte og 51% eid av Karabingruppen.

https://www.karabingruppen.no/

Medlem av Globalscope

Impello er eksklusivt norsk medlem av det internasjonale M&A-nettverket Globalscope som har partnere i 48 land over hele verden. Dette medfører at vi har et stort globalt nettverk og i økende grad arbeider med internasjonale transaksjonsprosesser (cross-border).

Nøkkeltall

300+ kunder

700+ rådgivningsoppdrag

100+ transaksjoner

55 internasjonale samarbeidspartnere i Globalscope

Verdigrunnlag

I – Iherdig Vi står på for våre kunder og har høy gjennomføringsevne
M – Moderne Vi er moderne i metodikk, verktøy, arbeidsform og kommunikasjon
P – Pålitelig Vi har høy og relevant kompetanse og leverer kvalitet til avtalt tid
E – Engasjert Vi engasjerer oss i kundens sak og er modige rådgivere som tør å utfordre
L – Langsiktig Vi jobber for langsiktige relasjoner
L – Leken Vi har det gøy på jobb og har stor takhøyde
O – Objektiv Vi er faktabasert, analytisk og uavhengig