English
Vegamot er et regionalt bompengeselskap som finansierer veiprosjekter og krever inn bompenger etter avtale med Samferdselsdepartementet. Bompengereformen av 2015 (Stortingsmelding 25, 2014-15) påla bompengeselskapene å skille ut utstedervirksomheten som forvalter kundeavtaler og utsteder bombrikker. For å gjennomføre en ryddig prosess søkte Vegamot bistand fra juridisk og finansiell rådgiver, og etter anbudsprosess det ble inngått avtale med SANDS og Impello. Bistanden har inkludert rådgivning ift. transaksjonen (partnersøk, budprosess, forhandlingsstøtte), finansiell analyse og verdivurdering.

Caset

Sted
Hovedkontor i Trondheim, kunder regionalt og nasjonalt
Bransje
Finansielle tjenester
Ansatte
24 (konsern) 10 (utstedervirksomheten)
Omsetning
1,2 mrd. (konsern)

Kundeuttalelse

Marius Maske, administrerende direktør Vegamot AS: «Både salgsobjektet (utstedervirksomheten) og bakgrunnen for salget var spesiell, bl.a. pga. eierstruktur (offentlig med krav om privatisering) og regulatoriske forhold. Dette medførte at prosessen har vært tidkrevende og kompleks, med behov for god styring og rådgivning. Gjennom hele prosessen har vi opplevd at Impello har vært profesjonelle og kunnskapsrike, og de har bidratt med gode råd og aktiv deltagelse i transaksjonsteamet. Det har vært et konstruktivt og effektivt samarbeid mellom vår interne økonomiavdeling, juridisk rådgiver og Impello. Vi er veldig fornøyde med resultat av prosessen»