English
Aker BP har hatt en innleid analytikerressurs fra Impello på fulltid for å bistå med kvantitativ analyse, modellering, implementering av Power BI i finansavdelingen. Denne personen har også vært Asset Controller på Ivar Aasen-feltet.

Aker BP

Sted
Trondheim/ Oslo/ Stavanger
Bransje
Olje og gass
Ansatte
1650
Omsetning
3 750 mill. USD

Kundeuttalelse

"Impellos tekniske kompetanse og implementeringsstøtte har hjulpet oss å tilgjengeliggjøre finansiell data på en ny måte gjennom PowerBI. Dette har bidratt til å forbedre både datakvalitet, effektivitet i prosessene og beslutningstakernes innsikt." - David Torvik Tønne, CFO, Aker BP.
Foto: Aker BP