AssiTech utvikler og produserer AssiStep – et innovativt ganghjelpemiddel for trapper. AssiStep hjelper brukeren å leve et mer aktivt og uavhengig liv i hverdagen, og reduserer behovet for ekstern hjelp. AssiStep har vunnet flere internasjonale design-priser og selges i mer enn 15 land. Selskapet er lokalisert i Trondheim. Når Topro Industri (med Serendipity Partners og Investinor som hovedeiere) viste interesse for å kjøpe selskapet, ble Karabin Impello engasjert for å bistå i prosessen. Bistanden har inkludert støtte i utforming av presentasjonsmateriell, verdidiskusjoner, forhandlingsstøtte, DD-støtte og koordinering mot juridisk rådgiver ved avtaleforhandlinger. AssiStep er et utmerket tilskudd til TOPROs eksisterende portefølje av innovative og anerkjente ganghjelpemidler. Med sin markedsledende posisjon og omfattende distribusjonsnettverk er TOPRO i en unik posisjon til å akselerere salget av AssiStep internasjonalt.

Caset

Sted
Trondheim
Bransje
Helse
Ansatte
6
Omsetning
8 mill.

Kundeuttalelse

Halvor Wold, daglig leder AssiTech AS: «Vi er veldig fornøyde med bistanden vi har fått fra Karabin Impello. Vi trodde opprinnelig at vi kunne håndtere dette på egen hånd, men fikk råd fra nettverket om å engasjere en rådgiver med erfaring fra M&A/tilsvarende transaksjoner. Altfor mange gründere har fokus på å spare kostnader og engasjerer rådgivere for sent eller ikke i det hele tatt, men vår erfaring er at en kompetent rådgiver lønner seg og skaper resultater! Eksempelvis var DD-prosessen vesentlig mer omfattende enn forventet, og en erfaren rådgiver som samtalepartner gav både trygghet, fokus og fremdrift.»