English
Impello har på oppdrag fra SINTEF gjennomført en kartlegging av verdikjeden for batteriteknologi i Norge. Prosjektet bestod av to deler, hvor del 1 kartla industriaktører, offentlige virkemidler, private kapitalmiljø, forskningsaktører, samt klynger, forum og foreninger langs verdikjeden. I del 2 ble det gjennomført intervjuer med utvalgte industriaktører for å forstå fremtidige FoU-behov innen batteriteknologi.

Caset

Hvem
SINTEF
Bransje
Forskning og utvikling

Kundeuttalelse

«Impello har hjulpet oss med å komplettere og strukturere kunnskapen vår på en effektiv og god måte. Arbeidet har vært effektivt og systematisk, og kvaliteten på arbeidet oppleves som meget god». Jack Ødegård, Forskningsdirektør SINTEF Industri