English
CFEED er en ledende industriell produsent av “best-in-class” levende for til marint oppdrett. Våre forløsninger inkluderer ernæringsrikt levende for til oppdrettsyngel, samt rådgivning, støtte og kompetanse til marine klekkerier. Våre produkter viser langt bedre effekter/resultater enn annet levende for tilgjengelig i markedet. CFEED er stolte av å bidra til vekst i det globale akvakulturmarkedet med å utvikle og fore oppdrettsyngel på en mer kostnadseffektiv og bærekraftig måte. Impello bisto CFEED med utarbeidelse av en oppdatert salgs- og markedsstrategi i samarbeid med selskapets ledelse og nøkkelpersoner. Gjennom markedsanalyser, interne og eksterne intervjuer og workshops ble det utarbeidet en rapport som gav ny innsikt i markedstrender, markedsstørrelser og -potensialer, konkurransesituasjon og verdikjeder for flere relevante geografier og arter. Arbeidet medførte at selskapet har en tydeligere strategi og prioriteringer for videre vekst.

Caset

Sted
Vanvikan (HQ)
Bransje
Akvakultur
Ansatte
15
Omsetning
2022 budsjett: 20.6 mill.

Kundeuttalelse

«CFEED er meget fornøyd med resultatet av prosjektet. Vi opplevde et godt og effektivt samarbeid med prosjektteamet som viste høy kompetanse på vårt spesielle fagfelt. Impello hadde et godt sammensatt team med utfyllende kompetanse. Det var god fremdrift gjennom hele prosjektet med verdifulle input og diskusjoner» Tore Remman, CEO