Som følge av pågående konsolidering i IT-markedet, ønsket DOGI IKT en større partner som kan bidra til å vedlikeholde og videreutvikle de ansattes kompetanse samt sikre nye tjenester/løsninger for kundene. Videre ønsket dagens eier å bevare aktivitet og kompetanse på Fosen, og det var ønskelig at ny eier har en strategi for utvikling av et større miljø i Trøndelag. Karabin Impello ble engasjert i prosessen for å søke etter en ny og passende partner for DOGI IKT. Etter en effektiv prosess ble resultatet et 100% salg til Braathe som ny eier. Braathe er et familieeid IT-selskap som opererer i det profesjonelle markedet i privat og offentlig sektor i Norge. Oppkjøpet er for Braathe en strategisk viktig utvidelse for å styrke den nasjonale tilstedeværelsen. DOGI IKT tilfører både økt kapasitet i Midt-Norge samt nye og spennende avtalekunder. I tillegg kan Braathe tilby både nye og gamle kunder i regionen et bredere og mer komplett tjenestespekter. Etter oppkjøpet vil Braathe ha 185 ansatte, omsette for 500 millioner og ha kontorer på 10 ulike lokasjoner. Impello har bistått med blant annet utforming av presentasjonsmateriell, bredt partnersøk og håndtering av budprosess, verdidiskusjoner og støtte i forhandlinger samt DD-støtte

Fakta

Om DOGI IKT
DOGI IKT hoster og drifter servere, applikasjoner og klienter. Et moderne servermiljø er kjernen i virksomheten, og består i dag av over 100 virtuelle servere. Siden etablering i 2003 har DOGI IKT opparbeidet en sterk posisjon innen industrien på Fosen, og er en viktig leverandør til flere kjente selskaper som blant annet Rissa Kraftlag, CTM Lyng, Eltorque og Ifjobb. Rissa Kraftlag har vært heleier av DOGI IKT siden 2017.
Bransje
IT
Sted
Rissa (Indre Fosen)
Ansatte
Rissa Kraftlag: 47, DOGI IKT: 3
Omsetning (2021)
Rissa Kraftlag: 93,9 MNOK, DOGI: 7,3 MNOK

Kundeuttalelse

"Vi har i en tid sett etter en strategisk partner for vårt datterselskap Dogi IKT AS, men har ikke på egenhånd funnet en løsning. Rissa Kraftlag SA engasjerte Impello i mai 2022 for å gjennomføre en partnersøkprosess. Målet var å finne en partner som bidrar til et godt og fremtidsrettet tjenestetilbud for kundene og som sikrer gode, attraktive arbeidsplasser for ansatte. Impello har med sin erfaring og kompetanse vært en solid rådgiver som har sikret en rask og effektiv prosess fra første kontakt og til avtalen med Braathe var signert. Tjenestene fra Impello har vært svært viktig for prosessen, og vi har sett at bruken av en kompetent rådgiver lønner seg." - Per-Arne Sæther, konsernsjef Rissa Kraftlag SA