English
Epcon er et teknologiselskap med røtter tilbake til 1986. Selskapet har utviklet en energieffektiv teknologi for inndamping/tørking for applikasjoner innenfor blant annet næringsmiddelindustri, marin sektor og prosessindustri. Epcon har gjennomført en lang rekke installasjoner hos ledende kunder både nasjonalt og internasjonalt. Selskapet har de siste årene vært privat eid av syv gründere. Impello har arbeidet tett med Epcon siden 2017 med mål å finne en langsiktig industriell medeier til selskapet. Etter en lengre prosess med flere alternativer ble det høsten 2020 gjennomført en rettet emisjon og et delsalg til det svenske industriselskapet Vilokan AB. Vilokan har vist interesse for samarbeid med Epcon over lengre tid og kan bidra med økt leveransekapasitet, nettverk og større finansiell løfteevne. Transaksjonen har i første omgang gitt Vilokan ca. 1/3 eierandel i Epcon, men det er en ambisjon om at Vilokan skal bli majoritetseier og at det blir et tettere strategisk samarbeid over tid. Impello har vært prosjektleder gjennom hele prosessen fra avklaring av eierstrategi, utarbeidelse av selskapspresentasjon, partnersøk, Due Diligence og pris-/ avtaleforhandlinger.

Caset

Sted
Trondheim
Bransje
Process technology, energy & environment
Ansatte
16
Omsetning (2020)
89 MNOK

Fakta

«Impello ble engasjert for å gjennomføre partnersøk med mål å utvide/forsterke eierstrukturen i Epcon. Impello har vært profesjonelle og tålmodige rådgivere gjennom en lang prosess, og vi har opplevd samarbeidet med Impello som konstruktivt og tillitsvekkende. De har håndtert dialog med en rekke ulike interessenter som til slutt endte med en meget god industriell løsning for Epcon. Vi gründere er svært fornøyde med å ha funnet en partner som Vilokan som gir grunnlag for langsiktig vekst og industriell utvikling av selskapet» - Carl Ivar Gotaas, daglig leder