English
I perioden 2008-2017 har Forskningsrådet kanalisert mer enn 4 mrd. kr til forskning på miljøvennlig energi gjennom programsatsingene stort program for energiforskning (RENERGI/ENERGIX), program for CO2-håndtering (CLIMIT) og forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Totalt er mer enn 600 prosjekter gjennomført i perioden. I 2018 utarbeidet Impello en studie for å dokumentere effektene av den offentlige finansierte forskningen for åtte tematiske områder. Realiserte økonomiske effekter i Norge var 16 mrd. kr for 48 utvalgte prosjekter og med et sannsynliggjort potensial på mer enn 100 mrd. kr. Resultatene ble presentert for energiministeren våren 2019 og fikk stor oppmerksomhet. Oppdraget ble utført i samarbeid med Menon Economics.

Forskningsrådet

Sted
Oslo
Bransje
FoU

Kundeuttalelse

"Dokumentasjon og synliggjøring av effekter av offentlig finansiert forskning blir stadig viktigere. Impello ledet arbeidet med studien av effekter av energiforskningen på en svært god måte. Impello hadde et sentralt ansvar for metoden som ble benyttet og koordinerte og bisto i arbeidet med totalt åtte deltemarapporter. Prosjektet var krevende og Impellos bidrag var helt avgjørende for resultatet. Studien var både nyskapende og godt faglig forankret. Den har vært svært nyttig for Forskningsrådet. Metode og metodeutviklingen i prosjektet har lagt et godt grunnlag for de berørte forskningsmiljøene i det videre arbeidet med synliggjøring av effekter og resultater." - Tone Ibenholt, spesialrådgiver