English
Godhavn har i mer enn 40 år vært aktiv innenfor utvikling og administrasjon av eiendomsutviklingsprosjekter i Trondheimsregionen. Selskapet har god kompetanse innen alle faser av eiendomsutvikling fra idé og tomteerverv til ferdig prosjekt. Selskapet har i tillegg en sentralt lokalisert utleieportefølje med hybler og leiligheter. Godhavn er eid av familien Godhavn (far og to sønner) og nøkkelansatte. Godhavn sto foran et generasjonsskifte både blant eiere og ansatte, og engasjerte Impello for å avklare eierstrategi og alternative eiermessige løsninger (salg, delsalg, fusjon, kapitalutvidelse m.v.). Prosjektet medførte at man rendyrket selskapsstrukturen i en utviklingsportefølje (seks tidlig-fase utviklingsprosjekter) og øvrig virksomhet (organisasjon, utleieportefølje og prosjektet i avslutningsfase eller garantiperiode). Det ble gjennomført et partnersøk for utviklingsporteføljen mot industrielle og finansielle partnere. Dette endte med en transaksjon med PWS Eiendom AS som kjøpte 50% av aksjene i nystiftede PWS Godhavn Utbygging AS. Bak PWS står familiene Paulsen, Williksen og Syltern. Impello har vært prosjektleder gjennom hele prosessen fra avklaring av eierstrategi, verdsettelse ifm. omorganisering og fisjon/fusjon, utarbeidelse av selskapspresentasjon, partnersøk, prisforhandlinger, intensjonsavtale og støtte i utarbeidelse av avtaleverk i samarbeid med juridisk rådgiver.

Fakta

Bransje
Eiendomsutvikling
Ansatte
15
Omsetning
230-250 mill. kr i snitt siste fire år
Sted
Trondheim

Kundeuttalelse

«Impello ble engasjert for å gjennomføre partnersøk med mål å finne en partner med finansielle muskler som kan realisere de verdier vi har skapt så langt og samtidig skape grobunn for videre vekst og utvikling av vår eiendomsutviklingsaktivitet. Impello har vært profesjonelle og tålmodige rådgivere gjennom en lang prosess, og vi har opplevd samarbeidet med Impello som konstruktivt og tillitsvekkende. De har håndtert dialog med en rekke ulike interessenter som til slutt endte med en god løsning med PWS Eiendom AS. Dette styrker kompetansen innenfor eiendom og entreprenørvirksomhet i tillegg til at det gir større finansielle muskler. Eierne av Godhavn Holding er godt fornøyde med å ha funnet en partner som PWS som gir et godt grunnlag for industrielt og finansielt samarbeid om både eksisterende prosjekter og nye potensielle prosjekter i fremtiden.» - Øyvind Estenstad, daglig leder