Trøndelag har en sterk industri og økosystem rundt mikroelektronikk og kommunikasjons¬teknologi. EU planlegger en offensiv økonomisk investeringspakke på 430 milliarder kroner som skal inn i industrien i løpet av de neste åtte årene. For at Trøndelag skal kunne ta del i denne satsningen er det viktig at det trønderske mikroelektronikkmiljøet blir satt på kartet i europeisk investeringssammenheng. Impello har vært engasjert for å kartlegge og illustrere mangfoldet av bedrifter regionen har innen mikroelektronikk (ME) og kommunikasjons¬teknologi (CT). Kartleggingen synliggjør kompetansen innen mikroelektronikk i trønderske bedrifter og har fungert som et viktig faktagrunnlag for diskusjoner rundt fremtiden innen trøndersk mikroelektronikkindustri. Den har også bidratt til å samle næringsliv, akademia og virkemiddelapparat til et tettere samarbeid og ambisjoner om å ta ut det fulle potensialet for mikroelektronikk i Trøndelag.

Fakta

Bransje
IKT / virkemiddelapparat
Sted
Trondheim

Kundeuttalelse

«Med utgangspunkt iblant annet den årlige Impelloanalysen, som følger utviklingen av teknologiselskapene i regionen, kunne Impello innenfor stramme rammer og relativt kort tid få på plass en strukturert oversikt over mikroelektronikk- og kommunikasjonsteknologibedriftene i Trøndelag, noe som var av stor verdi for InvestIn-funksjonen. Jeg er svært fornøyd med prosjektleveransen fra Impello, både med hensyn på prosess, metode og kvalitet. Arbeidet som er utført, vil kunne bidra til å videreutvikle og styrke et samlet økomiljø innenfor denne viktige industrielle verdikjeden både på et regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.» - Christian Roger Hemmingsen / Investment Manager