English
NOFITECH leverer landbaserte oppdrettsanlegg basert på RAS-prinsippet. Selskapet opplevde stor vekst og etterspørsel, men så behov for å gjennomføre betydelige endringer for å realisere potensialet. Selskapet ønsket derfor en vekstpartner som kunne tilføre kapital, organisasjon, salgs-/markedsnettverk mv. Impello bisto med å identifisere aktuelle partnere, gjennomføre forhandlinger og sluttføre transaksjon. Etter en prosess med flere budgivere kom PE-fondet Longship inn som majoritetseier våren 2018.

NOFITECH

Sted
Trondheim
Ansatte
18
Bransje
Akvakultur
Omsetning 2018
71 mill.kr

Kundeuttalelse

"Våren 2017 var vi en situasjon med sterk vekst og etterspørsel etter våre tjenester. Behov for industrialisering, profesjonalisering og utnyttelse av markedsmuligheter var drivere for behovet for en vekst-/eierpartner, og vi engasjerte derfor Impello for å gjennomføre en strukturert partnersøkprosess. Prosjektet endte opp med at PE/investeringsselskapet Longship kom inn som majoritetseier tidlig i 2018. De ble valgt fordi det var en meget god strategisk match (enighet om vekststrategi og -muligheter) samt at Longship kunne tilføre mye av det vi hadde behov for: vekstkapital, profesjonalisering, rekruttering, nettverk etc. Valget av Impello som rådgiver var helt riktig for oss; prosessen ble gjennomført effektivt og profesjonelt og endte med en meget god løsning både for selskapet og eierne. Vårt tips: bruk en rådgiver - og finn den riktige." - Geir Løvik og John Hestad, gründere av Nofitech