English
NORBIT er en global leverandør av skreddersydde høyteknologi til utvalgte nisjemarkeder. Selskapet er børsnotert og har 250 ansatte. Impello har vært en strategisk rådgiver for NORBIT siden 2015 og vært involvert i flere prosesser, blant annet markedskartlegging, forretningsplan og vekststrategi. Arbeidet har inngått som del av forberedelsene til børsnoteringen sommeren 2019.

NORBIT ASA

Sted:
Trondheim
Bransje:
IT/Elektronikk
Omsetning 2018:
438 mill.kr
Ansatte:
250

Kundeuttalelse

"NORBIT har hatt stor glede av å benytte Impello som en strategisk rådgiver. Sparring med Impello har forløst energi til å tenke gode strategiske tanker. Det er imponerende å se hvor effektivt Impello greier å sette seg inn i de forskjellige markedsdomene vi opererer i. Impello sin strategiske verktøykasse, strategimetodikk og gode prosessledelse koblet med vår egen strategiske kreativitet har vist seg å være særs fruktbart." - Per Jørgen Weisethaunet CEO
Foto: NORBIT