English
Nordbohus er en av Norges ledende boligleverandører og er organisert som et kjedekontor med 40 ansatte og ca. 50 lokale kontorer (forhandlere og representanter). Nordbohus er blant landets største aktører innen igangsettelse av boliger og har en sterk merkevare og markedsposisjon med tilstedeværelse i hele landet. Med den pågående konsolideringen innen bransjen ønsket selskapets eiere å søke en strategisk/finansiell partner med størrelse, ambisjoner om vekst og tilførsel av ressurser for videreutvikling av markedsposisjon, organisasjon og produkter/tjenester. Impello har bistått med verdivurdering, partnersøk, sonderinger og forhandlinger med potensielle partnere og prosjektledelse av hele transaksjonsprosessen. Prosessen endte med 100% salg til Mestergruppen AS som er Norges største aktør innen byggevarehandel, huskjededrift for boligentreprenører og eiendomsutvikling. Mestergruppen eies av Ferd.

Nordbohus

Bransje
Bygg/eiendom
Sted
HQ i Trondheim med landsdekkende forhandlerapparat
Ansatte
40
Omsetning 2019
400 mill. (konsern

Kundeuttalelse

«Nordbohus valgte sommeren 2019 å iverksette søk etter en strategisk partner for videre utvikling og vekst. Vi engasjerte Impello til å bistå i prosessen som endte med salg til Mestergruppen AS i januar 2020. Impello har levert tjenester av høy kvalitet og profesjonalitet noe som bidro til en effektiv og ryddig prosess for alle parter. Dette medførte at det ble skapt høy tillit hos alle interessenter og beslutningstakere i Nordbohus. Vi er svært fornøyd med prosessen - og ikke minst resultatet. Vi er sikre på at vi har funnet riktig partner for utvikling av kjeden». -Birger Aspaas, administrerende direktør og Jan Henning Kleiv, styreleder Nordbohus AS
Foto: Nordbohus. Fra venstre. Mikkel Sandvik, konsernsjef i Mestergruppen og Jan Henning Kleiv, styreformann i Nordbohus AS.