English
I samarbeid med teknologioverføringskontorer (TTO) over hele landet og Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge (FIN) har Impello gjennomført et omfattende arbeid for å synliggjøre resultater fra TTOenes kommersialiseringsaktivitet. De norske TTOene utfordres jevnlig på sitt mandat, avkastning, samfunnsbidrag og rolle, og prosjektet belyser resultater og virkninger av deres aktivitet i perioden 2010-2019.

Caset

Hvem
Ard Innovation AS, Innoventus Sør AS, Inven2 AS, Kjeller Innovasjon AS, Norinnova AS, NTNU Technology Transfer AS, SINTEF TTO AS, Validé AS og Vestlandets Innovasjonsselskap AS (VIS)
Bransje
FoU
Ansatte
200
Samlet omsetning
430 mill. kr.

Kundeuttalelse

«Impellos analytiske kapasitet og koordineringsevne har hjulpet oss å konkretisere og synliggjøre TTOenes resultater og verdiskaping på en meget effektiv og god måte, med kort tidsfrist og mange involverte parter.» - Trine Ellingsen, Daglig leder i Foreningen for Innovasjonsselskaper i Norge (FIN)