NTNU er vertskap for flere langsiktige forskningsprosjekter og sentre som er finansiert av Forskningsrådet, industri, næringsliv og offentlig virksomhet. Faggruppen SIMLab (Structural Impact Laboratory) ved Institutt for konstruksjonsteknikk har vært vertskap for SFI SIMLab (2007-2014) og er nå vertskap for SFI CASA (2015-2023). Noen av partnerne til SFI CASA er Audi, Benteler, BMW, Equinor, Hydro, Honda, Renault og DNV. Faggruppen har 35 vitenskapelig ansatte. Flere tiårs forskning og unike laboratoriefasiliteter har gitt gruppen verdensledende kunnskap om materialers og konstruksjoners oppførsel under sammenstøt og ekstreme påkjenninger. Impello har vært engasjert av NTNU SIMLab i flere prosjekter i perioden 2018 til 2022: • Synliggjøring av resultater og potensial for innovasjoner utviklet i SFI CASA. • Kartlegging av tekniske og kommersielle muligheter for sanntids kollisjons- og skadeomfangsanalyse av kjøretøy. • Kartlegging av innovasjonspotensial innen batterisikkerhet i kjøretøy. • Strategiplan for SIMLab 2022-2030 Resultatene fra disse prosjektene har bidratt til å synliggjøre samfunnsmessig verdi av forskningen, blant annet for Forskningsrådet, NTNU og de involverte industripartnere. I tillegg har økt innsikt i nye fremtidige forskningsområder, forskningsutfordringer, kommersielle muligheter og behov gitt grunnlag for valg av strategi og retning fremover. Med bistand fra Impello ble det etablert en langsiktig strategi for SIMLab-gruppen frem mot 2030, herunder behov for kompetanse, rekruttering, laboratorier og forskningsinfrastruktur, og finansieringsbehov.

Caset

Bransje
FoU

Kundeuttalelse

«Impello har bidratt med innsiktsfulle analyser av fremtidig innovasjonspotensial, forskningsutfordringer og hvordan SIMLab-gruppen bør utvikles i årene fremover. Impello har hatt stort engasjement og god forståelse for forskningsområdet vårt, industriens behov, og anvendelsene vi retter oss mot.» - Magnus Langseth, professor og senterleder for SFI CASA