English
SIFA er i en stor vekst- og investeringsperiode som følge av omfattende leveranseavtaler mot nye kunder. Impello har bistått selskapet med en risiko- og sårbarhetsanalyse med fokus på økonomi/finans og organisasjon/ledelse. Analysen så nærmere på om selskapet er optimalt «rigget» for robust og lønnsom vekst.

SIFA

Bransje
Industri
Ansatte
47
Sted
Selbu
Omsetning 2018
54 mill.kr

Kundeuttalelse

"Impello har bistått SIFA med en analyse og vurdering av potensielle utfordringer og risikofaktorer som selskapet eksponeres for i en viktig vekst- og omstillingsperiode for selskapet. Spørsmålet som ble belyst er om selskapet er optimalt «rigget» for robust og lønnsom vekst. Arbeidet fungerte som en «øyeåpner» og satte fokus på flere viktige forhold som selskapet må ha kontroll på for å lykkes. Impellos rapport har vært et nyttig verktøy for selskapets styre og ledelse. Vår vurdering er at Impello er et meget seriøst firma med dyktige partnere som setter seg grundig inn i materien og leverer på et høyt nivå. Vi vil gi våre sterkeste anbefalinger av Impello" - Arnt Otnes, daglig leder
Foto: SIFA