I samarbeid med SINTEF og NTNU har Impello gjennomført en omfattende markedsanalyse for forskningsmarkedet for havnæringene frem mot 2050. Impello har også utarbeidet forretningsplan for SINTEF Ocean. Arbeidet inngår som en del av forberedelsene til byggingen av nye marintekniske laboratorier i Trondheim (Ocean Space Centre).

SINTEF Ocean

Sted
Trondheim
Ansatte
350
Bransje
FoU
Omsetning 2018
629 mill.kr

Kundeuttalelse

"Impello har vært en viktig strategisk partner i arbeidet med forretningsplaner og markedsanalyser for å etablere Ocean Space Centre. Vi bruker Impello aktivt som en ressurs for ulike analyser og økonomiske vurderinger som grunnlag for våre strategiske valg. I alle prosesser leverer de på tid og med utmerket kvalitet. Deres analytiske kapasitet og evne til å løse komplekse oppgaver med korte tidsfrister har vært avgjørende for oss." - Karoline Ski, kommunikasjonssjef
Foto: SINTEF