English
Stiftelsen SINTEF forvalter store verdier både innen FoU, eiendom, finans og investeringer/venture. Impello har bistått med modellering av økonomisk utvikling i morselskapet over de neste 10 år ifm. at man har skilt ut all FoU-virksomhet i egne datterselskaper. SINTEF ønsket videre å stressteste konsernets økonomi med en høyere aktivitets- og investeringsnivå innenfor eiendomsutvikling, med fokus på konsekvenser for lønnsomhet, likviditet og soliditet.

Stiftelsen SINTEF

Sted
Trondheim
Ansatte
2000
Bransje
FoU
Omsetning 2018
3,2 mrd.kr

Kundeuttalelse

"Stiftelsen SINTEF forvalter store verdier både innen FoU, eiendom, finans og investeringer/venture. Impello har bistått med modellering av langsiktig økonomisk utvikling i morselskapet ifm. at man har skilt ut all FoU-virksomhet i egne datterselskaper. I tillegg har de sett nærmere på Stiftelsens kapasitet for økt eiendomsutviklingsaktivitet. Det er etablert flere scenarier og kjørt stresstester med modellen. Impello har bidratt med meget god og verdifull bistand i viktige strategiske og strukturelle beslutninger de senere årene." – Visekonsernsjef, Reidar Bye, SINTEF.
Foto: SINTEF