SIVA er et statsforetak som skal tilrettelegge for ny industri, nye arbeidsplasser og levedyktige lokalsamfunn i hele Norge. De er medeier i over 100 innovasjonsselskaper og utbetaler tilskudd til bedrifter og prosjekter. De investerer også i næringseiendom. Impello bistod i å vurdere forretningsgrunnlag for etablering av et nasjonalt senter for pilottesting, oppskalering og kommersiell produksjon av fermenteringsbaserte prosesser og enzymer i Risavika, Rogaland. Oppdragsgiver var SIVA i samarbeid med Innovasjon Norge.

Caset

Sted
Ansatte
46
Bransje
Statlig foretak
Tilskudd utbetalt 2017
58 mill. kr

Fakta

eks eks eks