Store Norske er et statlig eid selskap med hovedkontor på Svalbard. Selskapet er mest kjent for bergverksdrift, men er også en stor aktør innen bolig, næringseiendom, logistikk og energi. Selskapet er i en omstillingsprosess som følge av at kulldriften i Gruve 7 skal avvikles innen fem år. Store Norske har besluttet å etablere datterselskapet Store Norske Energi. SNE skal levere fornybare energiløsninger til off-grid lokasjoner i Arktis, og med Isfjord Radio som første pilot. Målet er å utnytte Store Norskes kompetanse på drift og energiproduksjon i arktiske strøk og skape nye arbeidsplasser på Svalbard. For å utrede det kommersielle grunnlaget for SNE har Impello bistått med bl.a.: Markedsanalyse for fornybar energi i Arktis, forretningsplan for Store Norske Energi og å etablere forskningsaktiviteter sammen med ledende FoU-miljø og leverandører

Store Norske

Bransje
Energi
Ansatte Store Norske
137
Omsetning Store Norske (2019)
200 mill. kr

Kundeuttalelse

«Impello utarbeidet et grundig faktagrunnlag og bidro med faglig tyngde og erfaring i utforming av strategien for energisatsingen i Store Norske. Vi er veldig fornøyd med prosessen og kvaliteten på arbeidet.» Guttorm Nygård, Leder Energi
Bilde: Roy Mangersnes/Samfoto