English
Way AS er et teknologiselskap fra Trondheim som har utviklet en fullskala kjøresimulator, et automatisert tilbakemeldingssystem basert på kunstig intelligens, og et heldigitalt booking- og betalingssystem som i disse dager rulles ut til elever i både Trondheim og Stor-Oslo. På kort tid har selskapet fått mer enn 2,000 elever og oppnådd en 30% andel av markedet for trafikkopplæring (Klasse B) i Trondheim. Selskapet har en ambisjon om videre vekst både nasjonalt og internasjonalt og trenger tilført vekstkapital. I forbindelse med en planlagt folkefinansieringskampanje på Folkeinvest ble Karabin Impello engasjert for å gjennomføre en markedsbasert verdivurdering av selskapet. Vi har bidratt med følgende i prosjektet: Kvalitetssikring av selskapets budsjettforutsetninger, analyse av ulike fremtidsscenarier, kontantstrømsanalyse, multippelanalyse, fastsettelse av verdiintervall og beste verdiestimat og rapport til publikasjon på Folkeinvest

Caset

Hvem
Way AS
Bransje
Programvare - transport
Ansatte
8
Omsetning 2020
10,8 mill. kr

Kundeuttalelse

«Karabin Impello bisto oss med verdivurdering i forbindelse med emisjon på Folkeinvest. Vi opplevde et engasjert og faglig sterkt team som leverte i henhold til våre forventninger på tid og kost. Kvaliteten på arbeidet var bra og slutt dokumentet er faglig sett «state of the art» og resultatene er oversiktlig og pedagogisk fremstilt.» - Ståle Svenning, daglig leder Way AS