English

Finansiell rådgivning

Tjenester (B2B)

Impello bisto SINTEF Manufacturing med økonomisk analyse

2019

Tjenester (B2B)

Impello bisto SINTEF med verdivurdering av SINTEF Nord

2019

Industri

Impello bisto Autronica med salg av virksomhet til Fosstech

2019

Transport

Impello bisto Vegfinans med verdivurdering av virksomhet

2019

Transport

Impello bisto Vegamot med verdivurdering av virksomhet

2019

Transport

Impello bisto BPS Nord med verdivurdering av virksomhet

2019

IT programvare

Impello bisto Ceetron med verdivurdering av eiendeler

2019

Industri

Impello bisto Folla Tech med verdivurdering ved fisjon i datterselskap

2019

Elektroentreprenør

Impello bisto ON Energi med verdivurdering

2019

Kommersialisering

Impello bisto NTNU TTO med verdivurdering av 21 porteføljeselskaper

2018

Handel (B2C)

Impello var CFO-for-hire i Get Inspired

2018

IT Software

Impello bisto Hoopit med Informasjonsmemorandum og støtte ved rettet emisjon

2018

Akvakultur

Impello bisto Thelma Biotel med verdivurdering ved nedsalg fra majoritetseier

2017

Tjenester

Impello bisto Voll Arkitekter med verdivurdering ved nedsalg fra majoritetseier

2017

Industri

Impello bisto Storvask med verdivurdering ved planlagt salg

2017

Maritim

Impello var CFO-for-hire i Blueye Robotics

2017

Forskning

Impello bisto SINTEF med verdivurdering av hele konsernet

2017

Transport

Impello bisto Egil Ulvan Rederi med verdivurdering ved forberedelse av generasjonsskifte

2016

Bygg/anlegg

Impello bisto Grande Entreprenør med verdivurdering i salget til Veidekke

2018

Akvakultur

Impello bisto Planktonic med Informasjonsmemorandum ved rettet emisjon mot Investinor

2016

Akvakultur

Impello var CEO- og CFO-for-hire i Seaweed Energy Solutions

2016

Akvakultur

Impello bisto med å skaffe finansiering til utviklingsprosjekter

2016

Energi

Impello bisto Statkraft med verdivurdering av utvalgte eiendeler

2015

Transport

Impello bisto Sandfærhus med verdivurdering ved nedsalg fra en eier

2015

Handel

Impello bisto Bunnpris med verdivurdering ved intern restrukturering

2015

Handel (B2B)

Impello bisto Terje Vold med verdivurdering ved intern restrukturering

2015

Maritim

Impello var CFO-for-hire i Aptomar

2015