English

Finansiell rådgivning

Kommunikasjonsteknologi

Impello har bistått Eyasys med en verdivurdering av selskapet

2021

Handel

Impello har bistått Bogart Cosmo med en verdivurdering av selskapet

2021

Akvakultur

Impello har bistått Åkerblå i en finansiell DD-prosess

2021

FoU

Impello har bistått SINTEF Energi med en verdivurdering av programvare

2021

Investering

Impello bisto Bekken Invest med en finansiell Due Dilligence

2021

Finans

Impello bisto KLP Banken med analyser og stresstesting av utlånsporteføljen i lys av covid-19 samt automatisering av slike analyser. Power BI ble benyttet som verktøy.

2020

Industri

Impello bisto IV Group med oppkjøpet av Frohe Group. Bistanden omfattet blant annet finansiell analyse, finansiering, kommersiell due diligence og forhandlinger.

2020

Tjenesteyting (B2C)

Impello bisto Bitastad med utarbeidelse av oppkjøpsstrategi.

2020

Handel (B2B)

Impello bisto Lindbak med verdsettelse av Lindbak Gruppen AS og konsernets datterselskaper.

2020

Tjenester (B2B)

Impello bisto Fordal Eiendom med verdivurdering ved restrukturering

2020

Maritim

Impello bisto Vision Remote med verdivurdering ved rettet emisjon

2020

Tjenester (B2B)

Impello bisto Folla Tech med verdivurdering ved restrukturering

2020

Handel

Impello bisto Lindbak med finansiell rådgiving innen flere områder

2019-2020

Tjenesteyting (B2C)

Impello har bidratt med en rekke finansielle tjenester til Bitastad, inkludert finansiell modellering, verdsettelse, prognostisering og øvrig finansiell bistand.

2019-2020

Industri

Impello bisto Aker BP med kvantitativt analysearbeid, Power BI-rapportering, kursvirksomhet og controlling

2018-2020

Investering/finansiering

Power BI rapportering

2019

Tjenester (B2B)

Impello bisto SINTEF Manufacturing med økonomisk analyse

2019

Olje og gass

Impello bisto Petoro med visualisering av finansiell og operasjonell innsikt og har avholdt Power BI-kurs for hele organisasjonen.

2019

Finansiering

Impello bisto Folkeinvest med å utarbeide underlag for kapitalforhøyelse

2019

Tjenester (B2B)

Impello bisto SINTEF med verdivurdering av SINTEF Nord

2019

Industri

Impello bisto Autronica med salg av virksomhet til Fosstech

2019

Transport

Impello bisto Vegfinans med verdivurdering av virksomhet

2019

Transport

Impello bisto Vegamot med verdivurdering av virksomhet

2019

Transport

Impello bisto BPS Nord med verdivurdering av virksomhet

2019

IT programvare

Impello bisto Ceetron med verdivurdering av eiendeler

2019

Industri

Impello bisto Folla Tech med verdivurdering ved fisjon i datterselskap

2019

Elektroentreprenør

Impello bisto ON Energi med verdivurdering ved rettet emisjon

2019

Kommersialisering

Impello bisto NTNU TTO med verdivurdering av 21 porteføljeselskaper

2018

Handel (B2C)

Impello var CFO-for-hire i Get Inspired

2018

IT Software

Impello bisto Hoopit med Informasjonsmemorandum og støtte ved rettet emisjon

2018

Bygg/anlegg

Impello bisto Grande Entreprenør med verdivurdering i salget til Veidekke

2018

Akvakultur

Impello bisto Thelma Biotel med verdivurdering ved nedsalg fra majoritetseier

2017

Tjenester

Impello bisto Voll Arkitekter med verdivurdering ved nedsalg fra majoritetseier

2017

Industri

Impello bisto Storvask med verdivurdering ved planlagt salg

2017

Maritim

Impello var CFO-for-hire i Blueye Robotics

2017

Forskning

Impello bisto SINTEF med verdivurdering av hele konsernet

2017

Transport

Impello bisto Egil Ulvan Rederi med verdivurdering

2016

Akvakultur

Impello bisto Planktonic med Informasjonsmemorandum ved rettet emisjon mot Investinor

2016

Akvakultur

Impello var CEO- og CFO-for-hire i Seaweed Energy Solutions

2016

Akvakultur

Impello bisto med å skaffe finansiering til utviklingsprosjekter

2016

Energi

Impello bisto Statkraft med verdivurdering av utvalgte eiendeler

2015

Transport

Impello bisto Sandfærhus med verdivurdering ved nedsalg fra en eier

2015

Handel

Impello bisto Bunnpris med verdivurdering ved intern restrukturering

2015

Handel (B2B)

Impello bisto Terje Vold med verdivurdering ved intern restrukturering

2015

Maritim

Impello var CFO-for-hire i Aptomar

2015