English

Finansiell rådgivning

Forbruker

Verdivurdering

2022

Pharma

Verdivurdering

2022

Energi

Finansiell DD

2022

Handel

Finansiell DD

2022

Akvakultur

Investorpresentasjon

2022

Eiendom

Verdivurdering

2022

Energi

Investorpresentasjon

2022

Eiendom

Controller-for-hire

2022

Akvakultur

Finansiell DD

2022

Handel

Verdivurdering

2022

Energi

Finansiell DD

2022

Programvare

Verdivurdering

2022

Tjenester (B2C)

Investorpresentasjon

2022

Tjenester (B2B)

Verdivurdering

2021

Tjenester (B2B)

Vendor assistance/databok

2021

IT

Verdivurdering

2021

Tjenester (B2B)

Verdivurdering

2021

Helse

Verdivurdering

2021

Industri

Markedsanalyse

2021

Reiseliv

Verdivurdering

2021

FoU

Verdivurdering

2021

Kommunikasjonsteknologi

Verdivurdering

2021

Handel

Verdivurdering

2021

Akvakultur

Finansiell DD

2021

FoU

Verdivurdering

2021

Investering

Finansiell DD

2021

Finans

Finansiell analyse utlånsportefølje

2020

Industri

Oppkjøp Frohe Group

2020

Tjenesteyting (B2C)

Oppkjøpsstrategi

2020

Handel (B2B)

Verdsettelse konsern

2020

Tjenester (B2B)

Verdivurdering

2020

Maritim

Verdivurdering

2020

Tjenester (B2B)

Verdivurdering

2020

Handel

Finansiell analyse

2019-2020

Tjenesteyting (B2C)

Finansiell bistand

2019-2020

Industri

Analysearbeid, Power BI-rapportering, kursvirksomhet og controlling

2018-2020

Investering/finansiering

Power BI rapportering

2019

Tjenester (B2B)

Økonomisk analyse

2019

Olje og gass

Visualisering finansiell og operasjonell innsikt, Power BI-kurs

2019

Finansiering

Underlag for kapitalforhøyelse

2019

Tjenester (B2B)

Impello bisto SINTEF med verdivurdering av SINTEF Nord

2019

Industri

Impello bisto Autronica med salg av virksomhet til Fosstech

2019

Transport

Impello bisto Vegfinans med verdivurdering av virksomhet

2019

Transport

Impello bisto Vegamot med verdivurdering av virksomhet

2019

Transport

Impello bisto BPS Nord med verdivurdering av virksomhet

2019

IT programvare

Impello bisto Ceetron med verdivurdering av eiendeler

2019

Industri

Impello bisto Folla Tech med verdivurdering ved fisjon i datterselskap

2019