English

M&A

Software

Impello var rådgiver for Norbit i oppkjøpet av iData Kft

2021

Helse

Impello var rådgiver for Assitech i salget til Topro Industrier

2021

Bygg/eiendom

Impello bisto Nordbohus Modum med delsalg til Sevje Utvikling

2021

Akvakultur

Impello var rådgiver for Åkerblå i oppkjøpet av Ferskvannsbiologen

2020

Akvakultur

Impello var rådgiver for Åkerblå i oppkjøpet av Skandinavisk Naturovervåking

2020

Næringsmiddel

Impello bisto Austmann med rettet emisjon mot private investorer

2020

Næringsmiddel

Impello var rådgiver for gründerne av Austmann ved tilbakekjøp av aksjer fra Hansa Borg

2020

Software

Impello var rådgiver for Extend i salget til Confirma Software

2020

IT Consulting

Impello var rådgiver for Conceptos i salget til Visma

2020

Akvakultur

Impello var rådgiver for Åkerblå i oppkjøpet av Marin Helse

2019

Akvakultur

Impello var rådgiver for Åkerblå i oppkjøpet av FOMAS

2019

Handel (B2B)

Impello var rådgiver for Lindbak i kjøpet av IOPS

2019

Tjenester (B2B)

Impello var rådgiver for Inventas i salget til Acando

2018

Helse

Impello var rådgiver for Accurate Care i salget til Ecura

2018

IT Consulting

Impello var rådgiver for Fundator i salget til Norconsult Informasjonssystemer

2018

Tjenester (B2B)

Impello var rådgiver for Økonomisjef til leie i salget til Hegra Sparebank

2018

Handel (B2B)

Impello var rådgiver for Lindbak i kjøpet av Moderne Rom

2017

Maritim

Impello bisto Vision Remote i 15 MNOK finansieringsrunde

2017

Handel (B2B)

Impello var rådgiver for Lindbak i kjøpet av Finnmark Kontorservice

2016

Tjenester (B2B)

Impello var rådgiver for Elnett Energi i fusjon med TrønderEnergi Elektro

2016

Næringsmiddel

Impello var rådgiver for Austmann i salg og emisjon mot Hansa Borg Bryggerier

2016

Tjenester (B2C)

Impello var rådgiver for OK Frisører i salget til På Håret

2016