English

M&A

Bygg/eiendom

Impello bisto Nordbohus Modum med delsalg til Sevje Utvikling

2021

Akvakultur

Impello bisto Åkerblå i oppkjøpet av Ferskvannsbiologen

2020

Akvakultur

Impello bisto Åkerblå i oppkjøpet av Skandinavisk Naturovervåking

2020

Næringsmiddel

Impello bisto Austmann med rettet emisjon mot private investorer

2020

Næringsmiddel

Impello bisto gründerne av Austmann ved tilbakekjøp av aksjer fra Hansa Borg

2020

Software

Impello bisto Extend i salget til Confirma Software

2020

IT Consulting

Impello bisto Conceptos i salget til Visma

2020

Akvakultur

Impello bisto Åkerblå i oppkjøpet av Marin Helse

2019

Akvakultur

Impello bisto Åkerblå i oppkjøpet av FOMAS

2019

Handel (B2B)

Impello bisto Lindbak i kjøpet av IOPS

2019

Tjenester (B2B)

Impello bisto Inventas i salget til Acando

2018

Helse

Impello bisto Accurate Care i salget til Ecura

2018

IT Consulting

Impello bisto Fundator i salget til Norconsult Informasjonssystemer

2018

Tjenester (B2B)

Impello bisto Økonomisjef til leie i salget til Hegra Sparebank

2018

Handel (B2B)

Impello bisto Lindbak i kjøpet av Moderne Rom

2017

Maritim

Impello bisto Vision Remote i 15 MNOK finansieringsrunde

2017