English

Strategisk rådgivning

Eiendom

Impello bisto med vurdering av forretningsgrunnlag for nytt senter for bioprosessering

2018

IT Software

Impello bisto Kvikna med utarbeidelse av Informasjonsmemorandum ved salg av Kvikna Medical til Alliance

2018

Laboratorietjenester

Impello bisto SINTEF Molab med utarbeidelse av vekststategi (organisk og strukturell/M&A)

2018

Utdanning

Impello bisto NTNU med evaluering av universitetets nyskapingsaktivitet og nyskapningsstrategi

2017

IT/Elektronikk

Impello bisto NORBIT med markedskartlegging og forretningsplan for datterselskapet NORBIT Subsea

2016

Akvakultur

Impello var CEO- og CFO-for-hire i Seaweed Energy Solutions

2016