English

Strategisk og Finansiell rådgivning

IT/Elektronikk

Impello har bistått Snero med utarbeidelse av partnerstrategi

2021

Sjømat

Impello utarbeidet en global markedsanalyse for landbasert oppdrett

2020

Elektronikk/industri

Prosjektledelse fusjon og flytting av produksjon

2020

Investering/finansiering

Impello bisto SINTEF med å synliggjøre ringvirkninger av SINTEF TTOs kommersialiserings- virksomhet 2003-2019

2020

TMT

Impello bisto Norbit med utvikling av M&A-strategi

2020

Forskning

Impello kartla alle laboratorier og lab-ressurser i SINTEF Ocean som del av en intern strategiprosess

2020

Forskning

Impello bisto NTNU Institutt for konstruksjonsteknikk med å identifisere forskningsområder med innovasjonspotensial

2020

Forskning

Impello bisto SINTEF med å synliggjøre resultater og innovasjonspotensial fra forskningsprogrammet SFI Manufacturing

2020

Forskning

Impello kartla alle laboratorier og lab-ressurser i SINTEF Community som del av en intern strategiprosess

2020

Offentlig

Impello bisto Trondheim Spektrum med strategisk rådgiving

2019

Forskning

Impello utarbeidet en analyse av forskningsmarkedet fram til 2050 for havromsrelaterte forskningssentre

2019

Forskning

Impello bisto SINTEF Ocean med utvikling av forretningsplan for instituttet

2019

Investering/finansiering

Impello utarbeidet en ringvirkningsanalyse for å synliggjøre effekter og resultater av Investinors investeringsvirksomhet

2019

Forskning

Impello bisto NTNU med å synliggjøre realiserte og potensielle effekter fra forskningsprogrammet SFI CASA

2019

Forskning

Impello bisto SINTEF Energi med utvikling av et SFI-initiativ innen nullutslippstransport

2019

Ingeniørtjenester

Impello utviklet vekststrategi og forretningsplan for spin-off-selskapet Enodo AS

2019

Eiendom

Impello bisto med vurdering av forretningsgrunnlag for nytt senter for bioprosessering

2018

IT Software

Impello bisto Kvikna med utarbeidelse av Informasjonsmemorandum ved salg av Kvikna Medical til Alliance

2018

Laboratorietjenester

Impello bisto SINTEF Molab med utarbeidelse av vekststrategi (organisk og strukturell/M&A)

2018

Utdanning

Impello bisto NTNU med evaluering av universitetets nyskapingsaktivitet og nyskapningsstrategi

2017

IT/Elektronikk

Impello bisto NORBIT med markedskartlegging og forretningsplan for datterselskapet NORBIT Subsea

2016

Akvakultur

Impello var CEO- og CFO-for-hire i Seaweed Energy Solutions

2016