English

Strategisk og Finansiell rådgivning

Forbruker

Verdivurdering

2022

Pharma

Verdivurdering

2022

Energi

Finansiell DD

2022

Handel

Finansiell DD

2022

Akvakultur

Investorpresentasjon

2022

Eiendom

Verdivurdering

2022

Energi

Investorpresentasjon

2022

Eiendom

Controller-for-hire

2022

Akvakultur

Finansiell DD

2022

Handel

Verdivurdering

2022

Energi

Finansiell DD

2022

Programvare

Verdivurdering

2022

Tjenester (B2C)

Investorpresentasjon

2022

Tjenester (B2B)

Verdivurdering

2021

Tjenester (B2B)

Vendor assistance/databok

2021

IT

Verdivurdering

2021

Tjenester (B2B)

Verdivurdering

2021

Helse

Verdivurdering

2021

Industri

Markedsanalyse

2021

Reiseliv

Verdivurdering

2021

FoU

Verdivurdering

2021

Kommunikasjonsteknologi

Verdivurdering

2021

Handel

Verdivurdering

2021

Akvakultur

Finansiell DD

2021

FoU

Verdivurdering

2021

IT/Elektronikk

Partnerstrategi

2021

Investering

Finansiell DD

2021

Finans

Finansiell analyse utlånsportefølje

2020

Industri

Oppkjøp Frohe Group

2020

Tjenesteyting (B2C)

Oppkjøpsstrategi

2020

Handel (B2B)

Verdsettelse konsern

2020

Sjømat

Global markedsanalyse for landbasert oppdrett

2020

Tjenester (B2B)

Verdivurdering

2020

Elektronikk/industri

Prosjektledelse fusjon og flytting av produksjon

2020

Investering/finansiering

Ringvirkninger av SINTEF TTOs kommersialiserings- virksomhet 2003-2019

2020

Maritim

Verdivurdering

2020

Tjenester (B2B)

Verdivurdering

2020

Handel

Finansiell analyse

2019-2020

TMT

M&A-strategi

2020

FoU

Kartlegging laberatorier og lab-ressurser i SINTEF Ocean

2020