English

Strategisk og Finansiell rådgivning

Tjenester (B2B)

Verdivurdering

2021

Tjenester (B2B)

Vendor assistance/databok

2021

IT

Verdivurdering

2021

Tjenester (B2B)

Verdivurdering

2021

Helse

Verdivurdering

2021

Industri

Markedsanalyse

2021

Reiseliv

Verdivurdering

2021

FoU

Verdivurdering

2021

Kommunikasjonsteknologi

Verdivurdering

2021

Handel

Verdivurdering

2021

Akvakultur

Finansiell DD

2021

FoU

Verdivurdering

2021

IT/Elektronikk

Partnerstrategi

2021

Investering

Finansiell DD

2021

Finans

Finansiell analyse utlånsportefølje

2020

Industri

Oppkjøp Frohe Group

2020

Tjenesteyting (B2C)

Oppkjøpsstrategi

2020

Handel (B2B)

Verdsettelse konsern

2020

Sjømat

Global markedsanalyse for landbasert oppdrett

2020

Tjenester (B2B)

Verdivurdering

2020

Elektronikk/industri

Prosjektledelse fusjon og flytting av produksjon

2020

Investering/finansiering

Ringvirkninger av SINTEF TTOs kommersialiserings- virksomhet 2003-2019

2020

Maritim

Verdivurdering

2020

Tjenester (B2B)

Verdivurdering

2020

Handel

Finansiell analyse

2019-2020

TMT

M&A-strategi

2020

FoU

Kartlegging laberatorier og lab-ressurser i SINTEF Ocean

2020

Forskning

Identifisere forskningsområder for Institutt for konstruksjonsteknikk

2020

FoU

Synliggjøre resultater og innovasjonspotensial fra forskningsprogrammet SFI Manufacturing

2020

FoU

Strategiprosess

2020

Tjenesteyting (B2C)

Finansiell bistand

2019-2020

Industri

Analysearbeid, Power BI-rapportering, kursvirksomhet og controlling

2018-2020

Investering/finansiering

Power BI rapportering

2019

Tjenester (B2B)

Økonomisk analyse

2019

Olje og gass

Visualisering finansiell og operasjonell innsikt, Power BI-kurs

2019

Offentlig

Strategisk rådgiving

2019

FoU

Analyse forskningsmarkedet

2019

FoU

Forretningsplan

2019

Investering/finansiering

Ringvirkningsanalyse

2019

Forskning

Synliggjøre realiserte og potensielle effekter fra forskningsprogrammet SFI CASA

2019

FoU

Utvikling av et SFI-initiativ innen nullutslippstransport

2019

Ingeniørtjenester

Vekststrategi og forretningsplan for spin-off-selskapet Enodo AS

2019

Finansiering

Underlag for kapitalforhøyelse

2019