Slik sikret Austmann kapital til å vokse under Corona-krisen

I april 2020 kom nyheten om at det trønderske bryggeriet Austmann og giganten Hansa Borg skulle skille lag – midt under Corona-krisen. Knappe to dager senere er selskapet på ny i Adresseavisen, og denne gangn handler saken om nye eiere og vekstambisjoner. I løpet av en knapp måned har Austmann gjennomført en vellykket skillsmisse og rukket å gifte seg på ny.

Nå har daglig leder i Austmann, Jon Ivar Holmslet, fått med seg lokale trønder-investorer som skal bidra til å styrke selskapet i et stadig mer krevende marked. – Nå skal vi bli et trondheimsbryggeri av betydning, forteller Holmslet til Adressa.

Arbeidet bak kulissene: Lyktes med å skape en vinn-vinn situasjon

– Den 13. mars fikk jeg en telefon fra gründerne i Austmann om at gründerne og Hansa Borg, som hver eide 50 % av Austmann Bryggeri AS, ønsket å se etter nye løsninger og samarbeidsformer, også med tanke på eierskap.  Denne dialogen opprettes parallelt  med at kranene i serveringsbransjen bokstavelig talt stenges, sier Jon Ragnar Viggen som er partner i Impello og den som har ledet arbeidet med transaksjonsprosessene.

Austmann trengte bistand til å utkjøp av aksjer fra Hansa, men ville også se på mulighetene for å hente inn nye investorer. Begge deler er komplekse prosesser som normalt går over flere måneder. I en situasjon med Covid-19 der ingenting lengre var normalt, ble det avgjørende å finne gode løsninger raskt.

– Først må det lages en avtale mellom Hansa Borg og gründerne i Austmann om utkjøp av aksjer. Deretter skal det gjøres en kapitalinnhenting med eksterne investorer. I praksis ble det to transaksjonsprosesser som måtte gjennomføres adskilt, men parallelt i tid. Transaksjonsprosesser i seg selv er krevende, og gjennomføring av to prosesser parallelt gjør situasjonen enda mer komplisert, sier Viggen.

I prosessen med å finne nye eiere med muskler til å løfte Austmann ble det viktig med kompetanse og industriell erfaring.

– Vi valgte å gå målrettet på aktører som kunne tilføre Austmann verdier utover kapital. I dette tilfellet var erfaring, kompetanse og nettverk like viktig som kapital for å sikre en god videreføring av Austmann gjennom en krevende situasjon preget av pandemien med Covid-19. I tillegg var tiden en viktig faktor, slik at kjennskap til Austmann sin virksomhet også var en faktor å ta med i betraktningen.

– Normalt vil en slik prosess kunne gjennomføres på 3-4 måneder, men med Austmann kom vi i land på under en måned. Da har det i tillegg vært påske underveis, noe som vitner om svært intense forhandlinger og en ekstremt effektiv prosess. At man greide dette skyldes en kombinasjon av at det ble satt opp en vinn-vinn situasjon, samt at alle involverte parter forsto viktigheten av en rask og effektiv prosess.

Kommer vi til å se flere eksempler som Austmann fremover?

– Det er vanskelig å spå fremover, men dette er et eksempel på noe mange bedrifter må forholde seg til, nemlig at man får verden snudd opp ned på kort tid og må stake ut kursen på ny. Heldigvis er det også et godt eksempel på at det er mulig finne nye og bedre løsninger på vei gjennom og ut av en krise.

Impello bistår bedrifter med omstilling, partnersøk og M&A Austmann-caset er et godt eksempel på Impellos fleksibilitet og evne til å raskt finne løsninger på komplekse situasjoner. Vi har en bred kompetanse og erfaring innen både strategi og finans, og har over tid bygd en sterk «track record» med bistand i transaksjoner (kjøp og salg av bedrifter) både for kjøpere og selgere. Kunnskap om transaksjonsprosesser både fra kjøper- og selgersiden er verdifull for å skape gode, effektive og balanserte forhandlinger og løsninger. Vi ser i 2020 at det dukker opp nye muligheter både for kjøpere og selgere som følge av strategiendringer og omstillingsbehov.