Sterk vekst i 2019: – Vi lykkes med å tiltrekke oss de beste hodene.

Impello legger bak seg et år med sterk vekst. Omsetningen øker fra 18,6 millioner i 2018 til 30,6 millioner i 2019, en vekst på hele 64%.

-Fjorårets vekst er et resultat av at vi lykkes med å skape verdier for kundene våre. Året 2019 kan oppsummeres i mye arbeid, større og mer komplekse case, flere flinke hoder og bredere kompetansebase, sier Frode Iglebæk, Managing partner i Impello.

-Vi ser at vi lykkes i kampen om kundene, men like viktig er det at vi har klart å bygge et miljø som tiltrekker seg de fremste fagfolkene. Gjennom fjoråret gjorde vi flere vellykkede rekrutteringer og i løpet av våren styrker vi miljøet ytterligere med 2-3 nye ansatte. At både seniorprofiler og de beste talentene velger Impello er kanskje den største og viktigste fjæren i hatten.

Styrker posisjonen innen M&A

Impello hadde en fin utvikling på alle fagområder gjennom året, med sterkest vekst innenfor M&A – oppkjøp, salg og fusjon/fisjon av selskaper. Gjennom 2019 var vi prosjektleder for seks suksessfulle transaksjoner.

– Vi skal være på topp 5 blant M&A-rådgivere i det norske SMB-markedet og 2019 tok oss et stort skritt nærmere det målet. Den sterke utviklingen ser ut til å fortsette inn i 2020 med to gjennomførte transaksjoner hittil og flere i avslutningsfase. Dette er resultater som kommer av en bevisst satsing på M&A over flere år, gode kunder og referanseprosjekter og et sterkt lag. Fremover skal vi jobbe for å styrke den nasjonale posisjonen og vi forventer også økt internasjonal aktivitet, sier Bjørnar Reitan, partner i Impello.

Blant kundene er Frøyabaserte Åkerblå, et vekstselskap med ambisjon om å bygge opp verdens ledende kompetansemiljø innen kunnskapsbasert havhelse. I 2019 bidro Impello blant annet med ny eier- og vekststrategi, og bisto i både salg til PE-fondet Broodstock kapital og oppkjøpsprosesser.

– Det er en tydelig trend med økt kompleksitet i leveransene og kundeforhold som krever tverrfaglige team med bredde i spisskompetanse. Åkerblå er et godt eksempel på at flere kunder etterspør samarbeidspartnere som har strategisk rådgivning, finansiell rådgivning og transaksjonsstøtte under samme tak, sier Reitan.

Investerer i nye vekstområder og bredere kompetanse

2020 ble innledet med å rekruttere to nye konsulenter med spisskompetanse innen bærekraftsstrategi og digital finans. Det er ifølge Iglebæk stor etterspørsel etter både fag- og bransjekunnskap, spesielt innen IKT, sjømat og fornybar energi.

-Samfunnet og næringslivet endrer seg raskere og vi må henge på. Jeg er glad for at vi har fått om bord to enere på bærekraft og digital finans. Men vi er ikke i mål og fortsetter opprustingen med uforminsket kraft i 2020, avslutter han.