Teknologi og nyskapning er essensielt for å løse morgendagens utfordringer

Impello styrker kompetansen innen teknologi og bærekraft med ny seniorkonsulent, Kristin Lønsethagen. Kristin kommer fra rollen som prosjektleder hos NTNU Technology Transfer AS, hvor hun har jobbet med kommersialisering av forskning og ny teknologi fra NTNU. Nå skal hun blant annet bidra til at norsk næringsliv er godt rustet for å lykkes med en grønn omstilling, der digitalisering, elektrifisering og automatisering er viktige komponenter.

Kristin er fra Asker og har en mastergrad i nanoteknologi fra NTNU, med spesialisering innenfor nanomaterialer, energi og miljø. I jobben på NTNU Technology Transfer har hun jobbet med et bredt spekter av teknologi- og bransjeområder, og har vært med på å forhandle frem lisensavtaler med store internasjonale aktører. Hun er stolt av å ha vært en katalysator for at forskning og nye tekniske løsninger fra Trondheim blir anvendt og spredt globalt.

-Teknologihovedstaden Trondheim har mange selskaper som driver med avansert teknologi innenfor mange ulike fagområder. Det blir viktigere og viktigere å ha en dyp teknologiforståelse og å se krysningspunktet mellom forretningsutvikling og teknologi for å kunne bidra til strategiske prosesser som resulterer i langsiktig verdiskapning for bedriften og for samfunnet. Med min bakgrunn innenfor nanoteknologi, samt erfaring fra å jobbe med kommersialisering av teknologi innenfor et bredt spekter av sektorer, håper jeg å styrke Impellos kompetanseprofil, sier Kristin.

Kristin har også erfaring fra lederverv i organisasjoner med fokus på bærekraft og entreprenørskap, og har den siste tiden vært aktiv i en investeringsgruppe som jobber med «impact investments» – investeringer i selskap og initiativ som bidrar til en bedre verden.

Det var muligheten til å jobbe i tettere samarbeid med næringslivsaktørene og lenger ute i utviklingsløpet for ny teknologi som ble avgjørende da Kristin valgte ny arbeidsgiver.

-Ved å kunne jobbe tett med ledelse og forretningsutviklere i norske bedrifter, ønsker jeg å bidra til å se nye muligheter og lovende satsningsområder. For at strategiske prosesser skal bære frukter er det også viktig at man skaper en bred forankring i organisasjonen. Gjennom å jobbe etter en visjon som går bredere enn selskapets inntjening tror jeg at ledere vil oppleve en ny dimensjon av drivkraft og moment hos sine ansatte, sier Kristin.

Teknologi skaper muligheter

Kristin skal fortrinnsvis være med å styrke Impellos satsning innenfor strategisk rådgivning. Her vil hennes teknologikompetanse bidra til mer tverrfaglighet i organisasjonen.

-Jeg gleder meg til å ta fatt på nye utfordringer sammen med et svært kompetent team, der prosjekt- og kundeporteføljen er variert og spennende. Tross delvis hjemmekontor har jeg allerede begynt å bli kjent med gjengen her på Impello, og det er en fryd å jobbe sammen med så flinke og hyggelige folk. Her er farten høy, og latteren sitter løst.

Fritid

På fritiden trives Kristin aller best på toppen av et bratt fjell, eller i full fart gjennom åpen furuskog med lette sko. Hun skal også bli mor for første gang, og er spent på en ny hverdag med tre stykker i familien.