English
Strategisk rådgivning
Finansiell rådgivning
M&A

Referanser

2019: Vekststrategi
2019: Ny økonomimodell og analyse av kapasitet for eiendomsinvesteringer