English

Tjenester og fagområder

Strategisk rådgivning
Finansiell rådgivning
M&A

Referanser

2019: Vekststrategi
2019: Ny økonomimodell og analyse av kapasitet for eiendomsinvesteringer