Gå til innholdet
  • DIV_Offshore
  • maritim3
  • KP_54

Olje og gass

Analysen gir en komplett oversikt over olje- og gassindustrien i Midt-Norge
Analysen dekker olje- og gassnæringen iMøre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag og gir nøkkeltall på ansatte, regnskapstall og verdiskaping. All data baserer seg på offentlig tilgjengelig informasjon for perioden 2009-2012 (ansattedata til og med 2013). Den komplette listen over selskaper er inkludert i analysen. 

2013-analysen inkluderer også en oversikt over sju regionale olje- og gassklynger, samt intervjuer med ledelsen i noen av de ledende selskapene i industrien. 

Partnere for analysen er MOLGA (Midt-Norge olje og gass), Trondheimsregionen, SpareBank 1 SMN, Det norske oljeselskap, Statoil og IRIS.

Nøkkeltall 2012 for Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal:
- 654 selskaper (446 aksjeselskaper (AS), 208 underavdelinger, 17 lokale avdelingskontorer)
- 32 800 ansatte (10,3 % vekst)
- 73 mrd kr i omsetning (12,3 % vekst)
- 31,4 mrd. kr i verdiskaping (7,9 % vekst).

sammendrag av 2013 MOLGA-analyse(Norsk)
Last ned den fulle versjonen gratis fra vår nedlastningsside
Oppdatert