Gå til innholdet
  • Impello-Management-trøndelag-trondheim-norge-8
  • Impello-Management-trøndelag-trondheim-norge-13
  • Impello-Management-trøndelag-trondheim-norge-10

Rådgivning

Vi bistår ledelse, styre og aksjonærer med strategiprosesser, forretningsutvikling, analyser, ledelsesstøtte og prosjektfinansiering

Vi har bred erfaring innenfor følgende områder:

Prosjektutvikling (tidligfase): Vi strukturerer og utvikler nye forretningskonsepter, utarbeider strategier og forretningsplaner, og identifiserer forretningsmuligheter i samarbeid med våre kunden. Vi bistår også med å identifisere relevante finansieringskilder.

Bedriftsutvikling (vekstfase): Vi fasiliterer strategiprosesser, gjennomfører økonomiske og finansielle analyser, og utformer partner- og eierstrategier i samarbeid med våre kunder. Impello kan også engasjeres i implementeringsfasen gjennom management for hire.

FoU-finansiering: Vi har lang erfaring med å strukturere prosjekter slik at de kan finansieres av offentlige virkemidler (tilskudd, lån og garantier). Slik finansiering må ofte suppleres med tilførsel av egenkapital. Impello utarbeider søknadene i samarbeid med kunden. 

Markedsanalyser: Vi gjennomfører markedsanalyser, sektoranalyser og konkurrentanalyser for ulike teknologibransjer. Analysene kan gjennomføres separat, eller inngår i et større oppdrag innen strategi og forretningsutvikling.

Management for hire: Impello leier ut kompetent personell som blir engasjert som CEO, CFO, økonomisjef/controller eller forretningsutvikler. Engasjementet er vanligvis tidsbegrenset.
 

Oppdatert