English
Avento er et IT-konsulentselskap som opplever høy og lønnsom vekst, primært på Nordvestlandet. Eierne og ledelsen i selskapet så et betydelig vekstpotensial, og ønsket en strategisk eierpartner som kunne tilføre bredde av tjenester, kompetanse, teknologi og økt robusthet (størrelse, «muskler»). Avento fikk i 2019 Visma inn som 70 % eier med mål om 100 % eierskap etter en toårs earn-out periode. Impello bisto Aventos eiere i prosessen med partnersøk, forhandling og gjennomføring.

Avento

Bransje
IT consulting
Ansatte
60
Sted
Ålesund
Omsetning 2018
63 mill.kr

Kundeuttalelse

"Avento ønsket en strategisk eier-/vekstpartner som kunne tilføre bredde i tjenester, kompetansemiljø og markedstilgang. Gjennom en strukturert og effektiv prosess i samarbeid med Impello ble Visma den foretrukne partner basert på en helhetlig vurdering av betingelser, match og vekstmuligheter/synergier. Vi er svært fornøyd med Impellos bidrag til en god prosess og løsning både for aksjonærene og selskapet!" -Stian Bang, daglig leder
Foto: Avento