English
El-Watch utvikler trådløse sensorer og IoT-løsninger for industrielle anvendelser. Selskapet har innovative løsninger med store kundefordeler, og rigges for å oppnå betydelig vekst kommende år. Impello har bistått El-Watch med å definere en tydelig vekststrategi som omfatter både organisk vekst og vekst gjennom partnere (investorer).

El-Watch

Sted
Rindal
Bransje
Elektronikk, trådløs sensorikk
Ansatte
17
Omsetning 2018
11 mill.kr

Kundeuttalelse

"El-Watch er i en fase med fokus på kommersialisering og hurtig vekst. Impello har bistått selskapet i en vekststrategiprosess våren 2019 som har involvert ledelsen, styret og eierne. Vi er meget godt fornøyd med samarbeidet vi har med Impello. Prosessen har bidratt til at vi nå har en omforent vekststrategi i selskapet som inkluderer tydelige prioriteringer for videre utvikling både av organisasjon, marked og partnerskap" - Kjetil Halle, CEO El-Watch.