Norges tekniske- Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) er Norges største universitet og er en viktig nasjonal aktør innen innovasjon, kommersialisering og teknologi- og kunnskapsoverføring til norsk industri og næringsliv. Impello har bistått med innspill til universitetets nyskapingsstrategi.

Caset

Sted
Trondheim
Studenter
40.000
Ansatte
7000
Bransje
Utdanning

Fakta

eks eks eks