English
SINTEF omorganiserte i 2016 deler av virksomheten. MARINTEK og SINTEF Fiskeri og havbruk fusjonerte og overtok samtidig avdeling Miljøteknologi fra SINTEF Materialer og kjemi med virkning fra 1.1.17. Det nye selskapet er døpt SINTEF Ocean. Impello bisto med å definere strategisk rasjonale, utarbeide Informasjonsmemorandum, verdivurdering og øvrig støtte i gjennomføring av transaksjonen.

SINTEF Ocean

Bransje
FoU
Sted
Trondheim
Ansatte
350
Omsetning (2018)
630 mill.kr

Kundeuttalelse

"Impellos bistand var viktig for en effektiv og vellykket prosess. Deres rådgiverteam hadde en god kombinasjon av prosesskunnskap, faglig tyngde og kvalitet samt kunde-/situasjonsforståelse. SINTEF er meget godt fornøyd med resultatet av prosessen." - Reidar Bye, visekonsernsjef SINTEF.