English
Impello har på oppdrag av Trondheim kommune gjennomført et prosjekt som ser på autonomimiljøet (teknologi til selvkjørende transport) i regionen. Prosjektet besto av to deler, hvor del 1 var en kartlegging av aktører, testarenaer og prosjekter innen dette temaet. Del 2 samlet innspill til videreutvikling av testarenaer for autonom teknologi.

Caset

Hvem
Trondheim kommune
Bransje
Teknologi/offentlig

Kundeuttalelse

"Jeg opplever samarbeidet fra bestilling til levert sluttprodukt som effektivt, engasjerende og hyggelig. Kvaliteten på alle deler av arbeidet er meget godt." - Kjell Stellander, Rådgiver II
Bilde: AtB